obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

XI.VALNÁ HROMADA FVČ

 

  

Ve dnech 25. a 26. dubna 2017 proběhla ve Velkém Oseku XI. Valná hromada Federace vlakových čet, která měla na svém programu jak změnu Stanov a interních předpisů FVČ, tak volbu nového prezidia FVČ.

 

První jednací den Valná hromada schválila úpravu Stanov FVČ, týkající se doplnění mechanismu výběru členských příspěvků dlouhodobě nemocných členů, schválila úpravu Organizačního řádu FVČ, týkající se změny počtu členů prezidia a zřízení funkce Tajemníka FVČ pro ČD Cargo a schválila úpravu Volebního řádu FVČ, která reaguje na schválené změny Organizačního řádu.

 

Druhý jednací den Valná hromada formou veřejné volby zvolila nové vedení Federace vlakových čet  na následující volební období

 

 

Zvolení byli:

 

prezident FVČ - pan Robert Benda ze ZO Hradec Králové,

 

viceprezident FVČ - pan Aleš Košťál ze ZO Bohumín,

 

tajemník pro hospodaření - pan Luboš Hanák ze ZO Trutnov,

 

tajemník pro ČD Cargo - pan Ivan Horna ze ZO Tachov,

 

člen prezidia - pan Marcel Smažík ze ZO Tábor,

 

náhradník prezidia - pan Jiří Horáček ze ZO Česká Třebová,

 

náhradník prezidia - pan Josef Gargula ml. ze ZO Kolín.

 

 

Dále Valná hromada zvolila Nejvyšší revizní komisi (NRK)

Federace vlakových čet ve složení:

 

předseda NRK - pan Václav Baše ze ZO Praha,

 

člen NRK - pan Václav Studený ze ZO Trutnov,

 

člen NRK - pan Bedřich Peřina ze ZO Šumperk.

 

 

Na závěr svého jednání schválila XI. Valná hromada Usnesení, jehož zkrácená verze je uvedena dále.

 

XI. Valná hromada FVČ podle Stanov FVČ, v souladu s článkem 23 stanovuje volební období stávajících orgánů a funkcí FVČ na dobu 4 let od konání této Valné hromady.

 

XI. Valná hromada ukládá Prezidiu FVČ:

 

vložit úplné znění Stanov FVČ do Sbírky listin rejstříkového soudu

seznámit členskou základnu s novelizovanými Stanovami FVČ

seznámit členskou základnu se změnami vnitřních předpisů FVČ

seznámit vedení zaměstnavatelů a ostatní odborové svazy s výsledky voleb

seznámit členskou základnu FVČ s volebními výsledky a úkoly zadané prezidiu a ZOFVČ

 

XI. Valná hromada ukládá

Prezidiu FVČ

Vyvíjet tlak na zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti, mzdové a sociální

Pracovat na propagaci FVČ a rozvíjet spolupráci s odborovými svazy v ČR i zahraničí, včetně odborových organizací působících u soukromých dopravců

V případě nevyplacení mezd členům FVČ v termínech určených kolektivními smlouvami použít všechny zákonné prostředky, včetně stávky

V případě ohrožení sociálních a pracovních jistot použít všechny zákonné prostředky, včetně stávky

Základním organizacím FVČ

Zajistit funkční spolupráci s prezidiem FVČ včetně pravidelného informování

Aktivně spolupracovat s prezidiem FVČ, napomáhat při řešení problémů

Rozšiřovat členskou základnu

Připravovat schopné a odborně zdatné členy FVČ pro funkce ve vedení FVČ

Pracovat na omezování systému 0/0-S doprovodu vlaků

 

Všem delegátům XI. Valné hromady

Předat informace o průběhu VH a usnesení ve svých základních organizacích do 14 dnů od konání XI. Valné hromady.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne: 18.05.2017