obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

Podniková kolektivní smlouva Českých drah

na rok 2017 podepsána

 

 

 

Dne 15. Prosince 2016 ve třináct hodin byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah na rok 2017. Skončilo tak kolektivní vyjednávání.

Ve zkratce uvádíme: Tarifní mzdy jsou navýšeny u tarifních tříd 1až 9 o 3,4% , dochází k navýšení stravného, dochází k úpravě u dělených směn a v příloze týkající se odměn za únik tržeb. Ostatní ustanovení PKS jsou prakticky ve znění PKS 2016. Současně s podpisem PKS dojde s platností od 1.ledna v platnost 5.změna Katalogu prací. Ve výplatě za měsíc prosinec bude zaměstnancům vyplacena mimořádná odměna z prostředků GŘ ČD.

 

 

1.změna Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC s.o. na roky 2016-2017 podepsána

 

 

Dnes v 11,30 byla podepsána 1.změna Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční  cesty s.o. na roky 2016-2017. První změna se týká ustanovení příloh PKS jejichž platnost je  v platné PKS omezena na rok 2016.

 

5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 21. 12. 2016 v 11:30 hod. podepsáno.

 

Jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC po 1. 1. 2017 pokračovala v sídle organizace dne 21. 12. 2016.

V 11:30 hod. podepsal generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel SURÝ společně se zástupci všech odborových centrál 1. změnu Podnikové kolektivní smlouvy na období 2016 - 2017, která bude účinná od 1. 1. 2017.

 

Výsledek dnes projednávaných bodů:

1. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. a): Základní sazba výkonové odměny 4,5 %.

2. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. b): Rozpětí sazeb výkonové odměny v případě dohody u oblastních ředitelství 3,5 až 17 % tarifní mzdy.

3. Příloha č. 2 čl. 33 bod 4): Výše objemu pro výplatu VO v rámci disponibilních plánovaných (volných) mzdových prostředků 4,9 %.

4. Příloha č. 2 čl. 34 bod 3: Použitelné mzdové náklady na mimořádné odměny 1,0 %.

5. Příloha č. 2 čl. 38 Profesní odměna: Sjednána měsíční odměna 250 Kč držitelům platné licence strojvedoucího.

6. Příloha č. 2.1: Sazby tarifních mezd sazeb A a B zvýšeny o 3,4 %.

7. Příloha č. 2.1 čl. 13: Sazby odměn pracovníka dozoru:

            A:        71;

            B:        75;

            C:        80;

            D:        85.

8. Příslib vyplacení mimořádné odměny 2 000 Kč/zaměstnanec v listopadu 2017 v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku.

9. Změna Směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3.

U ostatních rozporných bodů bylo dohodnuto zachování dosavadního znění.

V souvislosti s podpisem první změny PKS byla i podepsána Smlouva o obstarání a zajištění sportovních, kulturních a zájmových akcí včetně úhrady nákladů s tím vzniklých, a o poskytování příspěvku na úhradu nákladů odborové organizace.

 

 

  

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo

 

 

            Na posledním kolektivním vyjednávání dne 16.12.2016 se i přes veškerou snahu nepodařilo dohodnout konečné znění PKS na rok 2017. Jednání, jehož jediným bodem bylo dohodnutí nárůstu tarifů, dospělo k návrhu zaměstnavatele, který nabídl odměnu za rok 2016 ve výši 2000,- Kč a nárůst tarifů v tarifních třídách 1-9 o 3,4% a ve třídách 10-16 o 2,9%. Tedy přesně jako u mateřské společnosti ČD, kde již byla takto PKS podepsána, jenom odměna je zvýšena na dvojnásobek. Osm odborových centrál nabídku zaměstnavatele přijalo vyjma OSŽ, které jako svůj konečný návrh požadovalo ještě navýšení o 100,- Kč nominální hodnoty. Zaměstnavatel návrh OSŽ neakceptoval a jednání bylo ukončeno rozporem. Ostatní odborové organizace svým podpisem na podpisové doložce PKS deklarovaly svůj souhlas, a pokud do konce roku připojí svůj podpis i OSŽ, smlouva bude platit. V opačném případě nás čeká práce dle Opatření zaměstnavatele, které nás posune na úroveň Zákoníku práce. Co to znamená, již víme, dovolená bude snížena na 4 týdny, KOP budou zastaveny, pracovní doba zvýšena, příplatky sníženy na úroveň ZP a další postihy. Nová ustanovení z PKS jako IN Karty pro zaměstnance bez režijních výhod nebo příplatek 25% za flexibilitu nebudou platit vůbec.

            Jen pro ilustraci, nárůst v 6. tarifní třídě ve stupnici 4 by činil cca 660,- Kč, v 7. tarifní třídě cca 710,- Kč a v 8. tarifní třídě cca 770,- Kč. Když k tomu zahrneme příplatky, které jsou sníženy, nebo na které nemáme dle ZP nárok, dojdeme k velice nepříjemným rozdílům. Doufejme proto, že se do konce roku OSŽ připojí svým podpisem a zůstanou zachovány sociální jistoty zaměstnanců společnosti. Další postup jednání přes zprostředkovatele je zdlouhavý a nemusí vést k požadovaným výsledkům.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne: 23.01.2017