1. společná informace o kolektivním vyjednávání o 2. změně PKS 2021 u Správy železnic

Písemnou formou dne 25. ledna 2021 zaměstnavatel předložil a při dnešním jednání prostřednictvím MS Teams představil návrh 2. změny PKS SŽ na rok 2021, který obsahuje změnu poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně finančního příspěvku z FKSP. Zástupci zaměstnanců požadují bližší informace o podmínkách poskytování příspěvku.

Další jednání proběhne v pátek 29. ledna 2021 opět formou videokonference.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.