Archiv aktualit

Společná informace z jednání s centrálami odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, ze dne 11. 12. 2020

12.12.2020

Dne 11. prosince 2020 probíhalo formou videokonference jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci centrál odborových organizací.

Více informací

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo, a.s.

11.12.2020

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 proběhlo formou videokonference první jednání spolu se zástupci zaměstnavatele o podobě Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro rok 2021/2022.

Více informací

Kolektivní vyjednávání ve společnosti ČD Cargo, a.s. zahájeno!

2.12.2020

V pátek 20. listopadu 2020 proběhla videokonference zástupců odborových centrál a vedení společnosti ČD Cargo, a.s.

Více informací

1. změna PKS Správy železnic, s.o. na rok 2021 sjednána

28.11.2020

V pátek 20. listopadu 2020 v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o změně výše minimální mzdy předložil zaměstnavatel návrh 1. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, s.o. na rok 2021.

Více informací

Společné stanovisko odborových organizací působících na železnici ze dne 27.10.2020 ve věci zásadních výhrad k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce na rychlíkové lince R 14

27.10.2020

Odborové organizace působící na železnici dnes zaslaly ministru dopravy společné stanovisko, ve kterém sdělují své zásadní výhrady k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce Arriva na zajišťování železniční dopravy v závazku veřejné služby na rychlíkové ...

Více informací

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouva na rok 2021

23.10.2020

Dnešního dne dopoledne došlo k finální dohodě všech sociálních partnerů nad podobou Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, s.o. pro příští rok.

Více informací

4. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 20. října 2020

20.10.2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Více informací

Pozastavení čerpání KOP u ČD, a.s. do 30. 11. 2020

20.10.2020

S ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19 a související péči o bezpečnost zaměstnanců bylo rozhodnuto o pozastavení vysílání zaměstnanců na KOP s nástupem na pobyty v období od 21.10. 2020 do 30.11.2020.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ zrušeno!!!

19.10.2020

S ohledem na aktuální vývoj a platná nařízení vlády ČR včetně pokračujícího nouzového stavu se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 21. října 2020 v Praze.

Více informací

Podniková kolektivní smlouva ČD, a.s., na rok 2021 podepsána!!!

8.10.2020

Ve středu dne 7. října 2020 v rámci kolektivního vyjednávání došlo k dohodě mezi vedením Českých drah a zástupci všech odborových organizací nad Podnikovou kolektivní smlouvou pro rok 2021.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

30.9.2020

Ve středu dne 30. září 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání Rady FVČ dne 23. září 2020

24.9.2020

Dne 23. září 2020 se uskutečnilo pravidelné zasedání Rady Federace vlakových čet. V prostorách vládního salonku na pražském hlavním nádraží přivítal přítomné delegáty předseda Rady pan Smažík.

Více informací

3. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 15. 9. 2020

15.9.2020

V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele ...

Více informací

Stanovisko odborových organizací při ČD, a.s. k postupu Ministerstva dopravy při výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 a R27

14.9.2020

V minulém týdnu se několikrát sešli představitelé odborových organizací působících u Českých drah, a.s., aby se dohodli na společném postupu v otázce kritizovaného a pro odbory neakceptovatelného „rozstřelu“ ministerstva dopravy ČR při výběru dopravc ...

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

9.9.2020

Ve středu dne 9. září 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

2. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ke dni 4. 9. 2020

4.9.2020

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020:

Více informací

Informace z průběhu kolektivního vyjednávání k návrhu změny PKS ČD, a.s., na rok 2020

28.8.2020

V rámci plánované pravidelné porady představenstva ČD, a.s. s představiteli odborových organizací působících u této společnosti dne 28. srpna 2020 proběhlo i kolektivní vyjednávání k návrhu 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s., na rok 2020, ...

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet

26.8.2020

Předseda Rady FVČ svolává na 23. září 2020 od 9:30 hodin zasedání Rady FVČ.

Více informací

Společná informace z koletktivního vyjednávání o 3. změně PKS SŽ na rok 2020 ze dne 18. 8. 2020

19.8.2020

Dne 6. 8. 2020 bylo ze strany odborových organizací otevřeno kolektivní vyjednávání zasláním návrhu na 3. změnu PKS SŽ na rok 2020.

Více informací

Stanovisko P-FVČ k návrhu změny PKS ČD, a.s. 2020

14.8.2020

Na svém jednání dne 13. srpna 2020 prezidium FVČ mimo jiné projednalo návrh zaměstnavatele na změnu letošní PKS ČD, a.s.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

14.8.2020

Ve čtvrtek dne 13. srpna 2020 proběhlo v Praze pravidelné jednání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:...

Více informací

Návrh změny PKS 2020 u Českých drah, a.s.

10.8.2020

V pátek v podvečer dne 7. srpna 2020 obdržely odborové organizace působící u ČD, a.s. od představenstva společnosti návrh na změnu Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. pro rok 2020.

Více informací

Kolektivní vyjednávání u Správy železnic, s.o.

7.8.2020

Ve čtvrtek 6. srpna 2020 se se sešli představitelé všech devíti odborových organizací působících u Správy železnic za účelem vytvoření společného stanoviska k návrhu zaměstnavatele na PKS pro rok 2021.

Více informací

Kulturní akce "Památky Východních Čech" ve dnech 1. - 4. října 2020

30.7.2020

Prezidium Federace vlakových čet ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a Správou železnic, státní organizací pořádá kulturní akci "Památky Východních Čech".

Více informací

Jednání představitelů odborových organizací s ministrem dopravy o problematice jízdních výhod na železnici

9.7.2020

Ve středu 8. července 2020 se uskutečnilo další pracovní jednání představitelů odborových organizací působících na české železnici s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími představiteli ministerstva dopravy k ...

Více informací

2. společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ na rok 2020 ze dne 7. 7. 2020

8.7.2020

Dne 7. 7. 2020 proběhlo druhé jednání o návrhu 3. změny PKS SŽ na rok 2020 v sídle zaměstnavatele.

Více informací

1. společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a o zahájení kolektivního vyjednávání o PKS 2021 u SŽ dne 30. 6. 2020

30.6.2020

Dne 17. 6. 2020 zaměstnavatel zaslal odborovým organizacím návrh 3. změny PKS SŽ 2020. Dnes proběhlo i za účastí generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiřího Svobody, MBA kolektivní vyjednávání o této 3. změně.

Více informací

Zasedání prezidia a Rady FVČ

25.6.2020

Ve středu dne 24. června 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Opatření k aplikaci institutu částečné nezaměstnanosti dle §209 zákoníku práce na ČD Cargo, a.s. prodlouženo a 2. změna PKS ČD Cargo, a.s. pro rok 2020/2021 dohodnuta

24.6.2020

Ve dnech 17. a 24. června 2020 proběhla jednání zaměstnavatele s představiteli odborových organizací působících u ČD Cargo, a.s. za účelem dohody nad návrhem zaměstnavatele o prodloužení platnosti současného Opatření č. 0005/2020 ředitele O10 GŘ ČD ...

Více informací

Sportovně turistická akce "Jeseníky 2020" ve dnech 17. - 20. září 2020

10.6.2020

Prezidium Federace vlakových čet ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a Správou železnic, státní organizací pořádá sportovně turistickou akci "Jeseníky 2020".

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

3.6.2020

Ve středu dne 3. června 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:...

Více informací

Dostatečné osvětlení železničních zastávek je bezpečnostní prioritou - žádost členské základně!!!

20.5.2020

Počátkem tohoto roku řešili naši inspektoři BOZP problematiku nedostatečného osvětlení železničních zastávek. Podnět k této činnosti podali členové ZO FVČ Kolín. Naši inspektoři BOZP poté provedli sérii kontrol, při nichž zjišťovali kvalitu osvětlení ...

Více informací

Mimořádné opatření MZ ČR stanovující podmínky a lhůty zdravotních prohlídek po ukončení nouzového stavu

14.5.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 13. května 2020 Mimořádné opatření, kterým stanovuje podmínky a lhůty pro provádění odložených zdravotních prpohlídek po ukončení nouzového stavu.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

13.5.2020

Ve středu dne 13. května 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:...

Více informací

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 2. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2020

5.5.2020

Zaměstnavatel v návaznosti na dopady mimořádných opatření vlády a vydaného příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ předložil dne 28. dubna 2020 odborovým organizacím návrh 2. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic na rok 2020.

Více informací

Informace o obnovení KOP pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

4.5.2020

Z personálního odboru ředitelství ČD Cargo, a.s. jsme obdrželi následující aktuální informaci k obnovení kondičních pobytů (KOP) pro zaměstnance společnosti.

Více informací

Dodatek Dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti na ČD, a.s. dohodnut

27.4.2020

Mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími u Českých drah, a.s. došlo k dohodě a uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti.

Více informací

Upřesnění provádění periodických lékařských prohlídek v době vyhlášeného nouzového stavu - informace O10 GŘ ČD

26.4.2020

Informace Odboru péče o zaměstnance pro zaměstnance ČD, a.s.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ zrušeno!

20.4.2020

S ohledem na aktuální vývoj a platná nařízení Vlády ČR včetně pokračujícího nouzového stavu se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 22. dubna 2020.

Více informací

Aktualizováno 10.4. - Aktuální informace pro členy FVČ - zaměstnance ČD, a.s.

10.4.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji se na Vás obrátit s aktuální informací k situaci, která v této složité době negativně zasahuje do života nás všech.

Více informací

Dohoda o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti na ČD, a.s. uzavřena

31.3.2020

Dnes byla mezi Českými drahami, a,s. a všemi odborovými organizacemu působícími u tohoto zaměstnavatele uzavřena dohoda o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti ve smyslu § 209 zákoníku práce.

Více informací

Sportovně turistická akce "Posázaví 2020" ZRUŠENA!!!

30.3.2020

V souvislosti se situací ohledně šíření koronavirové nákazy v ČR a v reakci na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou ČR se plánovaná akce ruší. Akce je zrušena bez náhrady!

Více informací

1. změna PKS ČD Cargo, a.s. dohodnuta - §209 Zákoníku práce

30.3.2020

V reakci na aktuální vývoj událostí, které v současnosti ovlivňují všechny občany a firmy v České republice včetně společnosti ČD Cargo, a.s., byla v rámci vyhodnocení ekonomických ukazatelů dohodnuta 1. změna PKS ČD Cargo 2020/2021.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ zrušeno!

27.3.2020

S ohledem na aktuální vývoj a platná nařízení vlády ČR se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 1. dubna 2020.

Více informací

Dopis GŘ Správy železnic všem zaměstnancům

18.3.2020

Generální ředitel Správy železnic, státní organizace oslovuje všechny zaměstnance následujícím dopisem, který přejímáme v plném znění:

Více informací

Celostátní bowlingový turnaj železničářů ZRUŠEN!!!

12.3.2020

V souvislosti se situací ohledně šíření koronavirové nákazy v ČR a v reakci na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou ČR včetně souvisejích negativních dopadů nařízených opatření v oblasti shromažďování osob, která mohou dle prvotních dostupných ...

Více informací

Vyhlášení preventivních opatření pro provozní zaměstnace ČD proti šíření koronaviru COVID 19

11.3.2020

V souvislosti se snahou omezit šíření nákazy novým koronavirem COVID 19 v České republice vydala ředitelka O14 GŘ ČD dne 9. března 2020 Pokyn č. 3/2020 s následujícím dodatkem č. 1 ze dne 10. března 2020.

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet

5.3.2020

Ve čtvrtek dne 5. března 2020 proběhlo v prostorách Vládního salonku žst. Praha hlavní nádraží zasedání Rady Federace vlakových čet. Rada se na svém prvním letošním řádném zasedání zabývala následující problematikou:

Více informací

Jednání představitelů odborových organizací působících na železnici s ministrem dopravy ČR

3.3.2020

V úterý 3. března 2020 se ve večerních hodinách v prostorách Ministerstva dopravy ČR uskutečnilo společné jednání představitelů „drážních“ odborových organizací s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími zástupci MD ČR.

Více informací

Sportovně turistická akce "Posázaví 2020" ve dnech 29. dubna - 2. května 2020

26.2.2020

Prezidium Federace vlakových čet ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a Správou železnic, státní organizací (dále jen SŽ) pořádá sportovně turistickou akci "Posázaví 2020".

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 19. února 2020

19.2.2020

Ve středu dne 19. února 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsaná Podniková kolektivní smlouva na rok 2020/2021.

13.2.2020

Odborové centrály se spolu se zaměstnavatelem dohodly na znění Kolektivní smlouvy a změně Katalogu zaměstnání s účinností od 1.4.2020.

Více informací

Celostátní bowlingový turnaj železničářů - XV. ročník ve dnech 8. a 9. dubna 2020

10.2.2020

Prezidium Federace vlakových čet ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a Správou železnic, státní organizací (dále jen SŽ) pořádá XV. ročník celostátního turnaje železničářů v bowlingu.

Více informací

Setkání představitelů OC s premiérem ČR

4.2.2020

Dne 4. 2. 2020 se na Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců OC působících na železnici na společném jednání s premiérem ČR Andrejem Babišem, místopředsedou vlády, ministrem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD, Václavem Nebeským.

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet

3.2.2020

Předseda Rady FVČ svolává na 5. března 2020 od 9:30 hodin zasedání Rady FVČ

Více informací

Společná informace o kolektivním vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. ledna 2020

30.1.2020

Dne 30. ledna 2020 se konalo v sídle zaměstnavatele první společné jednání zaměstnavatele a odborových organizací působících při Správě železnic, státní organizace, v roce 2020.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 29. ledna 2020

29.1.2020

Ve středu dne 29. ledna 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Společné stanovisko odborových svazů na železnici

27.1.2020

Dnes (27.1.2020) se představitelé jedenácti odborových organizací působících na české železnici shodli na potřebě požádat o jednání s premiérem Vlády České republiky s cílem seznámit jej se zhoršujícím se stavem bezpečnosti na železnici, narušením ...

Více informací

Aktuální stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. po dalším jednacím kole

23.1.2020

Za účasti zaměstnavatele a týmů kolektivních vyjednavačů všech OC proběhlo ve čtvrtek dne 23. ledna 2020 další kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. za uzavření PKS na období od 1. dubna 2020.

Více informací

Stávková pohotovost vyhlášena - Usnesení prezidia FVČ a Stávkového výboru FVČ

8.1.2020

Prezidium Federace vlakových čet se na svém jednání dne 8. ledna 2020 zabývalo aktuální situací v oblasti režijních jízdních výhod ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem (JMK) a stále nedořešenou oblastí časového doplatku k režijním jízdenkám ...

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 8. ledna 2020

8.1.2020

Ve středu dne 8. ledna 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Společné stanovisko odborových organizací působících na železnici k situaci režijních výhod ČD v Jihomoravském kraji

7.1.2020

V odpoledních hodinách dne 7. ledna 2020 se sešli představitelé většiny odborových organizací působících na železnici k jednání o situaci ohledně vývoje režijních jízdních výhod ČD v Jihomoravském kraji. Výsledkem složitého jednání je následující ...

Více informací

Výjezdní zasedání prezidia FVČ ve dnech 17. a 18. prosince 2019

18.12.2019

Ve dnech 17. a 18. prosince 2019 proběhlo v Heřmanově Městci výjezdní zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

PKS Českých drah, a.s. na rok 2020 podepsána!!!

12.12.2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2012 v dopoledních hodinách byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah na rok 2020. V textu dohodnuté PKS se podařilo všechny stávající benefity zachovat, část jich pozvednout a některé nové zavést.

Více informací

Aktuální informace z průběhu kolektivního vyjednávání na ČD, a.s.

10.12.2019

Ve dnech 4., 5. a 10. prosince 2019 proběhla další kola kolektivního vyjednávání za uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. pro rok 2020.

Více informací

Informace z průběhu kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

10.12.2019

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD Cargo, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnila ve dnech 9. a. 10. prosince 2019 další kola jednání o podobě kolektivní smlouvy ČDC, a. s., na rok 2020 - 2021.

Více informací

Na SŽDC podepsáno! SŽDC uzavřela jako první v železničním sektoru Podnikovou kolektivní smlouvu

6.12.2019

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Bc. Jiří Svoboda MBA a devět představitelů odborových organizací podepsali na základě posledního návrhu generálního ředitele 3. změnu platné Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února ...

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 4. prosince 2019

4.12.2019

Ve středu dne 4. prosince 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

8. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC

2.12.2019

Dne 2. prosince 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání o PKS ČD Cargo, a.s., na rok 2020 - 2021

29.11.2019

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD Cargo, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnilo v pátek 29. listopadu 2019 úvodní jednání o podobě kolektivní smlouvy ČDC, a. s., na rok 2020 - 2021.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání o PKS ČD, a.s., na rok 2020

28.11.2019

Třetím jednacím dnem pokračovalo dne 28. listopadu 2019 kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s., na rok 2020.

Více informací

7. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC

22.11.2019

Dne 22. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Více informací

Informace z jednání o nové Podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s., na rok 2020

21.11.2019

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s., na rok 2020.

Více informací

Termíny jednání prezidia FVČ v I. pololetí roku 2020

20.11.2019

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo termíny svých jednání pro I. pololetí 2020.

Více informací

Změna termínu výplaty stabilizačního příspěvku zaměstnancům OJ ZAP

20.11.2019

S ohledem na množící se dotazy členské základny FVČ k problematice výplaty stabilizačního příspěvku sdělujeme informaci, která se problematiky týká a zazněla na jednání zástupců OC s představiteli vedení ČD, a.s. dne 12. listopadu 2019.

Více informací

Aktuální stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

19.11.2019

V reakci na obdržený návrh zaměstnavatele na PKS ČD Cargo, a.s. na období let 2020/2021 proběhlo v úterý 19. listopadu 2019 jednání představitelů všech odborových centrál k vypracování oponentního návrhu.

Více informací

6. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC

15.11.2019

Dne 15. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 13. listopadu 2019

13.11.2019

Ve středu dne 13. listopadu 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Kolektivní vyjednávání na ČD, a.s. o podobě PKS na rok 2020 začalo

12.11.2019

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD, a.s. (nově jich je 11) a zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý 12. listopadu 2019 jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2020.

Více informací

5. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 1. listopadu 2019

1.11.2019

Dne 1. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace i za účasti náměstka generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleše Krejčího.

Více informací

Společné stanovisko OC k návrhu PKS ČD, a.s. 2020 a požadavku JMK na kompenzaci od Českých drah za každého držitele "režijky"

30.10.2019

Ve středu 30. října 2019 se uskutečnilo sjednání představitelů odborových centrál nad návrhem PKS ČD, a. s., na rok 2020, zaslaným zaměstnavatelem. Odborové centrály po rozsáhlé debatě k předloženému návrhu ...

Více informací

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo, a.s. zahájeno

30.10.2019

Na jednání v úterý 30. října 2019 předal zaměstnavatel představitelům odborových centrál působících u ČD Cargo, a.s. návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

Více informací

Kolektivní vyjednávání na Českých drahách, a.s. zahájeno

29.10.2019

Na jednání v úterý 29. října 2019 předal zaměstnavatel představitelům odborových centrál působících u Českých drah návrh Podnikovékolektivní smlouvy ČD, a.s. pro rok 2020.

Více informací

Aktuální informace z jednání o režijních výhodách ČD v Jihomoravském kraji

25.10.2019

Dne 25. října 2019 se na GŘ ČD uskutečnilo jednání mezi zástupci vedení Českých drah a Jihomoravského kraje, které se mimo jiné týkalo také problematiky uznávaní „režijek“ v Jihomoravském kraji.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 23. října 2019

23.10.2019

Ve středu dne 23. října 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

4. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 22. října 2019

22.10.2019

Dne 22. října 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace i za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Více informací

Aktuální informace z jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách

22.10.2019

V úterý 22. října 2019 v odpoledních hodinách se uskutečnilo další společné jednání zástupců vedení MDČR, ČD a odborových organizací působících na železnici za účelem vyjasnění právního výkladu příslušných ustanovení Tarifu "režijního jízdného"...

Více informací

3. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 18. října 2019

18.10.2019

Dne 18. října 2019 pokračovalo v sídle zaměstnavatele jednání o 3. změně současné PKS (příspěvek na dopravu) a o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 ...

Více informací

Informace ze společného jednání odborových centrál, MD ČR a ČD, a.s. k problematice režijních jízdních výhod dne 17. 10. 2019

17.10.2019

Dnes (17.10.2019) se na půdě MD ČR uskutečnilo společné jednání zástupců vedení Ministerstva dopravy, Českých draha a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod a to s následujícím výsledkem: ...

Více informací

Aktuální informace o jednání k zaměstnaneckým jízdním výhodám

16.10.2019

V reakci na společné stanovisko a výzvu odborových centrál působících na české železnici ke svolání jednání za účelem nalezení oboustranně přijatelnějšího návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců, se ve čtvrtek 17. říjn ...

Více informací

Památky Jižní Moravy

16.10.2019

Jak se již stalo tradicí, začátkem října uspořádalo prezidium FVČ další z řady kulturních akcí. Tentokráte se jednalo o památky Jižní Moravy.

Více informací

2. společná informace z kolektivního vyjednávání SŽDC dne 3. října 2019

9.10.2019

Ve dnech 1. - 3. října 2019 proběhlo v Berouně výjezdní kolektivní vyjednávání SŽDC, jehož výsledky jsou následující: ...

Více informací

Beskydy 2019

9.10.2019

Tak jako každý rok, uspořádalo prezidium FVC v druhé polovině měsíce září další z řady turistických pochodů. Pro letošní podzim byly vybrány Beskydy.

Více informací

Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 2. října 2019

8.10.2019

Ve středu dne 2. října 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

Společná informace z jednání OC u SŽDC

1.10.2019

Odborové centrály se shodly na společném stanovisku k návrhu PKS SŽDC na rok 2020. V pondělí 30. září 2019 došlo ke společnému jednání odborových centrál v Berouně, jehož cílem bylo ...

Více informací

Zasedání Rady FVČ dne 25. září 2019

27.9.2019

Ve středu dne 25. září 2019 proběhlo v prostorách vládního salonku pražského hlavního nádraží pravidelné zasedání Rady Federace vlakových čet. Po základních procesních úkonech se Rada zabývala následující problematikou: ...

Více informací

1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 28. 8. 2019

20.9.2019

Na jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo dne 28. srpna 2019 zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové ...

Více informací

Společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici

20.9.2019

V pátek 13. září 2019 se uskutečnilo společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici. Jednání proběhlo za účelem dohody na společném stanovisku odborových centrál k návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu ...

Více informací

Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 11. září 2019

20.9.2019

Ve středu dne 11. září 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku: Zprávu o hospodaření za měsíc srpen 2019.

Více informací

Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 14. srpna 2019

28.8.2019

Ve středu dne 14. srpna 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Jednalo se o první zasedání v době letních prázdnin, protože červencové zasedání bylo z důvodu čerpání dovolených částí členů prezidia zrušeno. Prezidium projednalo ...

Více informací

Problematika navýšení příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti u ČD, a.s.

28.8.2019

Od poloviny července 2019 se na prezidiu FVČ množí dotazy ohledně problematiky navýšení příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti ve smyslu platné PKS ČD, a.s., Přílohy č. 2, Článku 20, bodu 3a. Konkrétně se jedná o problematiku navýšení ...

Více informací

Památky Jižní Moravy 03. – 06. 10. 2019

28.8.2019

Prezidium FVČ pořádá ve dnech 3. – 6. října 2019 kulturní akci „Památky Jižní Moravy“. Ubytování po dobu akce je zajištěno v penzionu Olga ve Slavkově ...

Více informací

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.