Archiv aktualit

Dostatečné osvětlení železničních zastávek je bezpečnostní prioritou - žádost členské základně!!!

20.5.2020

Počátkem tohoto roku řešili naši inspektoři BOZP problematiku nedostatečného osvětlení železničních zastávek. Podnět k této činnosti podali členové ZO FVČ Kolín. Naši inspektoři BOZP poté provedli sérii kontrol, při nichž zjišťovali kvalitu osvětlení ...

Více informací

Mimořádné opatření MZ ČR stanovující podmínky a lhůty zdravotních prohlídek po ukončení nouzového stavu

14.5.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 13. května 2020 Mimořádné opatření, kterým stanovuje podmínky a lhůty pro provádění odložených zdravotních prpohlídek po ukončení nouzového stavu.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

13.5.2020

Ve středu dne 13. května 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:...

Více informací

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 2. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2020

5.5.2020

Zaměstnavatel v návaznosti na dopady mimořádných opatření vlády a vydaného příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ předložil dne 28. dubna 2020 odborovým organizacím návrh 2. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic na rok 2020.

Více informací

Informace o obnovení KOP pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

4.5.2020

Z personálního odboru ředitelství ČD Cargo, a.s. jsme obdrželi následující aktuální informaci k obnovení kondičních pobytů (KOP) pro zaměstnance společnosti.

Více informací

Dodatek Dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti na ČD, a.s. dohodnut

27.4.2020

Mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími u Českých drah, a.s. došlo k dohodě a uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti.

Více informací

Upřesnění provádění periodických lékařských prohlídek v době vyhlášeného nouzového stavu - informace O10 GŘ ČD

26.4.2020

Informace Odboru péče o zaměstnance pro zaměstnance ČD, a.s.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ zrušeno!

20.4.2020

S ohledem na aktuální vývoj a platná nařízení Vlády ČR včetně pokračujícího nouzového stavu se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 22. dubna 2020.

Více informací

Aktualizováno 10.4. - Aktuální informace pro členy FVČ - zaměstnance ČD, a.s.

10.4.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji se na Vás obrátit s aktuální informací k situaci, která v této složité době negativně zasahuje do života nás všech.

Více informací

Dohoda o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti na ČD, a.s. uzavřena

31.3.2020

Dnes byla mezi Českými drahami, a,s. a všemi odborovými organizacemu působícími u tohoto zaměstnavatele uzavřena dohoda o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti ve smyslu § 209 zákoníku práce.

Více informací

1. změna PKS ČD Cargo, a.s. dohodnuta - §209 Zákoníku práce

30.3.2020

V reakci na aktuální vývoj událostí, které v současnosti ovlivňují všechny občany a firmy v České republice včetně společnosti ČD Cargo, a.s., byla v rámci vyhodnocení ekonomických ukazatelů dohodnuta 1. změna PKS ČD Cargo 2020/2021.

Více informací

Sportovně turistická akce "Posázaví 2020" ZRUŠENA!!!

30.3.2020

V souvislosti se situací ohledně šíření koronavirové nákazy v ČR a v reakci na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou ČR se plánovaná akce ruší. Akce je zrušena bez náhrady!

Více informací

Zasedání prezidia FVČ zrušeno!

27.3.2020

S ohledem na aktuální vývoj a platná nařízení vlády ČR se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 1. dubna 2020.

Více informací

Dopis GŘ Správy železnic všem zaměstnancům

18.3.2020

Generální ředitel Správy železnic, státní organizace oslovuje všechny zaměstnance následujícím dopisem, který přejímáme v plném znění:

Více informací

Celostátní bowlingový turnaj železničářů ZRUŠEN!!!

12.3.2020

V souvislosti se situací ohledně šíření koronavirové nákazy v ČR a v reakci na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou ČR včetně souvisejích negativních dopadů nařízených opatření v oblasti shromažďování osob, která mohou dle prvotních dostupných ...

Více informací

Vyhlášení preventivních opatření pro provozní zaměstnace ČD proti šíření koronaviru COVID 19

11.3.2020

V souvislosti se snahou omezit šíření nákazy novým koronavirem COVID 19 v České republice vydala ředitelka O14 GŘ ČD dne 9. března 2020 Pokyn č. 3/2020 s následujícím dodatkem č. 1 ze dne 10. března 2020.

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet

5.3.2020

Ve čtvrtek dne 5. března 2020 proběhlo v prostorách Vládního salonku žst. Praha hlavní nádraží zasedání Rady Federace vlakových čet. Rada se na svém prvním letošním řádném zasedání zabývala následující problematikou:

Více informací

Jednání představitelů odborových organizací působících na železnici s ministrem dopravy ČR

3.3.2020

V úterý 3. března 2020 se ve večerních hodinách v prostorách Ministerstva dopravy ČR uskutečnilo společné jednání představitelů „drážních“ odborových organizací s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími zástupci MD ČR.

Více informací

Sportovně turistická akce "Posázaví 2020" ve dnech 29. dubna - 2. května 2020

26.2.2020

Prezidium Federace vlakových čet ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a Správou železnic, státní organizací (dále jen SŽ) pořádá sportovně turistickou akci "Posázaví 2020".

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 19. února 2020

19.2.2020

Ve středu dne 19. února 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsaná Podniková kolektivní smlouva na rok 2020/2021.

13.2.2020

Odborové centrály se spolu se zaměstnavatelem dohodly na znění Kolektivní smlouvy a změně Katalogu zaměstnání s účinností od 1.4.2020.

Více informací

Celostátní bowlingový turnaj železničářů - XV. ročník ve dnech 8. a 9. dubna 2020

10.2.2020

Prezidium Federace vlakových čet ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a Správou železnic, státní organizací (dále jen SŽ) pořádá XV. ročník celostátního turnaje železničářů v bowlingu.

Více informací

Setkání představitelů OC s premiérem ČR

4.2.2020

Dne 4. 2. 2020 se na Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců OC působících na železnici na společném jednání s premiérem ČR Andrejem Babišem, místopředsedou vlády, ministrem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD, Václavem Nebeským.

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet

3.2.2020

Předseda Rady FVČ svolává na 5. března 2020 od 9:30 hodin zasedání Rady FVČ

Více informací

Společná informace o kolektivním vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. ledna 2020

30.1.2020

Dne 30. ledna 2020 se konalo v sídle zaměstnavatele první společné jednání zaměstnavatele a odborových organizací působících při Správě železnic, státní organizace, v roce 2020.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 29. ledna 2020

29.1.2020

Ve středu dne 29. ledna 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Společné stanovisko odborových svazů na železnici

27.1.2020

Dnes (27.1.2020) se představitelé jedenácti odborových organizací působících na české železnici shodli na potřebě požádat o jednání s premiérem Vlády České republiky s cílem seznámit jej se zhoršujícím se stavem bezpečnosti na železnici, narušením ...

Více informací

Aktuální stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. po dalším jednacím kole

23.1.2020

Za účasti zaměstnavatele a týmů kolektivních vyjednavačů všech OC proběhlo ve čtvrtek dne 23. ledna 2020 další kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. za uzavření PKS na období od 1. dubna 2020.

Více informací

Stávková pohotovost vyhlášena - Usnesení prezidia FVČ a Stávkového výboru FVČ

8.1.2020

Prezidium Federace vlakových čet se na svém jednání dne 8. ledna 2020 zabývalo aktuální situací v oblasti režijních jízdních výhod ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem (JMK) a stále nedořešenou oblastí časového doplatku k režijním jízdenkám ...

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 8. ledna 2020

8.1.2020

Ve středu dne 8. ledna 2020 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Společné stanovisko odborových organizací působících na železnici k situaci režijních výhod ČD v Jihomoravském kraji

7.1.2020

V odpoledních hodinách dne 7. ledna 2020 se sešli představitelé většiny odborových organizací působících na železnici k jednání o situaci ohledně vývoje režijních jízdních výhod ČD v Jihomoravském kraji. Výsledkem složitého jednání je následující ...

Více informací

Výjezdní zasedání prezidia FVČ ve dnech 17. a 18. prosince 2019

18.12.2019

Ve dnech 17. a 18. prosince 2019 proběhlo v Heřmanově Městci výjezdní zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

PKS Českých drah, a.s. na rok 2020 podepsána!!!

12.12.2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2012 v dopoledních hodinách byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah na rok 2020. V textu dohodnuté PKS se podařilo všechny stávající benefity zachovat, část jich pozvednout a některé nové zavést.

Více informací

Informace z průběhu kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

10.12.2019

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD Cargo, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnila ve dnech 9. a. 10. prosince 2019 další kola jednání o podobě kolektivní smlouvy ČDC, a. s., na rok 2020 - 2021.

Více informací

Aktuální informace z průběhu kolektivního vyjednávání na ČD, a.s.

10.12.2019

Ve dnech 4., 5. a 10. prosince 2019 proběhla další kola kolektivního vyjednávání za uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. pro rok 2020.

Více informací

Na SŽDC podepsáno! SŽDC uzavřela jako první v železničním sektoru Podnikovou kolektivní smlouvu

6.12.2019

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Bc. Jiří Svoboda MBA a devět představitelů odborových organizací podepsali na základě posledního návrhu generálního ředitele 3. změnu platné Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února ...

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 4. prosince 2019

4.12.2019

Ve středu dne 4. prosince 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

8. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC

2.12.2019

Dne 2. prosince 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání o PKS ČD Cargo, a.s., na rok 2020 - 2021

29.11.2019

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD Cargo, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnilo v pátek 29. listopadu 2019 úvodní jednání o podobě kolektivní smlouvy ČDC, a. s., na rok 2020 - 2021.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání o PKS ČD, a.s., na rok 2020

28.11.2019

Třetím jednacím dnem pokračovalo dne 28. listopadu 2019 kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s., na rok 2020.

Více informací

7. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC

22.11.2019

Dne 22. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Více informací

Informace z jednání o nové Podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s., na rok 2020

21.11.2019

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s., na rok 2020.

Více informací

Změna termínu výplaty stabilizačního příspěvku zaměstnancům OJ ZAP

20.11.2019

S ohledem na množící se dotazy členské základny FVČ k problematice výplaty stabilizačního příspěvku sdělujeme informaci, která se problematiky týká a zazněla na jednání zástupců OC s představiteli vedení ČD, a.s. dne 12. listopadu 2019.

Více informací

Aktuální stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

19.11.2019

V reakci na obdržený návrh zaměstnavatele na PKS ČD Cargo, a.s. na období let 2020/2021 proběhlo v úterý 19. listopadu 2019 jednání představitelů všech odborových centrál k vypracování oponentního návrhu.

Více informací

6. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC

15.11.2019

Dne 15. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 13. listopadu 2019

13.11.2019

Ve středu dne 13. listopadu 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Kolektivní vyjednávání na ČD, a.s. o podobě PKS na rok 2020 začalo

12.11.2019

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD, a.s. (nově jich je 11) a zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý 12. listopadu 2019 jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2020.

Více informací

5. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 1. listopadu 2019

1.11.2019

Dne 1. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace i za účasti náměstka generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleše Krejčího.

Více informací

Společné stanovisko OC k návrhu PKS ČD, a.s. 2020 a požadavku JMK na kompenzaci od Českých drah za každého držitele "režijky"

30.10.2019

Ve středu 30. října 2019 se uskutečnilo sjednání představitelů odborových centrál nad návrhem PKS ČD, a. s., na rok 2020, zaslaným zaměstnavatelem. Odborové centrály po rozsáhlé debatě k předloženému návrhu ...

Více informací

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo, a.s. zahájeno

30.10.2019

Na jednání v úterý 30. října 2019 předal zaměstnavatel představitelům odborových centrál působících u ČD Cargo, a.s. návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

Více informací

Kolektivní vyjednávání na Českých drahách, a.s. zahájeno

29.10.2019

Na jednání v úterý 29. října 2019 předal zaměstnavatel představitelům odborových centrál působících u Českých drah návrh Podnikovékolektivní smlouvy ČD, a.s. pro rok 2020.

Více informací

Aktuální informace z jednání o režijních výhodách ČD v Jihomoravském kraji

25.10.2019

Dne 25. října 2019 se na GŘ ČD uskutečnilo jednání mezi zástupci vedení Českých drah a Jihomoravského kraje, které se mimo jiné týkalo také problematiky uznávaní „režijek“ v Jihomoravském kraji.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ dne 23. října 2019

23.10.2019

Ve středu dne 23. října 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

4. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 22. října 2019

22.10.2019

Dne 22. října 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace i za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Více informací

Aktuální informace z jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách

22.10.2019

V úterý 22. října 2019 v odpoledních hodinách se uskutečnilo další společné jednání zástupců vedení MDČR, ČD a odborových organizací působících na železnici za účelem vyjasnění právního výkladu příslušných ustanovení Tarifu "režijního jízdného"...

Více informací

3. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 18. října 2019

18.10.2019

Dne 18. října 2019 pokračovalo v sídle zaměstnavatele jednání o 3. změně současné PKS (příspěvek na dopravu) a o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 ...

Více informací

Informace ze společného jednání odborových centrál, MD ČR a ČD, a.s. k problematice režijních jízdních výhod dne 17. 10. 2019

17.10.2019

Dnes (17.10.2019) se na půdě MD ČR uskutečnilo společné jednání zástupců vedení Ministerstva dopravy, Českých draha a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod a to s následujícím výsledkem: ...

Více informací

Aktuální informace o jednání k zaměstnaneckým jízdním výhodám

16.10.2019

V reakci na společné stanovisko a výzvu odborových centrál působících na české železnici ke svolání jednání za účelem nalezení oboustranně přijatelnějšího návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců, se ve čtvrtek 17. říjn ...

Více informací

2. společná informace z kolektivního vyjednávání SŽDC dne 3. října 2019

9.10.2019

Ve dnech 1. - 3. října 2019 proběhlo v Berouně výjezdní kolektivní vyjednávání SŽDC, jehož výsledky jsou následující: ...

Více informací

Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 2. října 2019

8.10.2019

Ve středu dne 2. října 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

Společná informace z jednání OC u SŽDC

1.10.2019

Odborové centrály se shodly na společném stanovisku k návrhu PKS SŽDC na rok 2020. V pondělí 30. září 2019 došlo ke společnému jednání odborových centrál v Berouně, jehož cílem bylo ...

Více informací

Zasedání Rady FVČ dne 25. září 2019

27.9.2019

Ve středu dne 25. září 2019 proběhlo v prostorách vládního salonku pražského hlavního nádraží pravidelné zasedání Rady Federace vlakových čet. Po základních procesních úkonech se Rada zabývala následující problematikou: ...

Více informací

1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 28. 8. 2019

20.9.2019

Na jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo dne 28. srpna 2019 zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové ...

Více informací

Společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici

20.9.2019

V pátek 13. září 2019 se uskutečnilo společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici. Jednání proběhlo za účelem dohody na společném stanovisku odborových centrál k návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu ...

Více informací

Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 11. září 2019

20.9.2019

Ve středu dne 11. září 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku: Zprávu o hospodaření za měsíc srpen 2019.

Více informací

Problematika navýšení příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti u ČD, a.s.

28.8.2019

Od poloviny července 2019 se na prezidiu FVČ množí dotazy ohledně problematiky navýšení příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti ve smyslu platné PKS ČD, a.s., Přílohy č. 2, Článku 20, bodu 3a. Konkrétně se jedná o problematiku navýšení ...

Více informací

Zasedání prezidia Federace vlakových čet dne 14. srpna 2019

28.8.2019

Ve středu dne 14. srpna 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Jednalo se o první zasedání v době letních prázdnin, protože červencové zasedání bylo z důvodu čerpání dovolených částí členů prezidia zrušeno. Prezidium projednalo ...

Více informací

Památky Jižní Moravy 03. – 06. 10. 2019

28.8.2019

Prezidium FVČ pořádá ve dnech 3. – 6. října 2019 kulturní akci „Památky Jižní Moravy“. Ubytování po dobu akce je zajištěno v penzionu Olga ve Slavkově ...

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet 25.09.2019

28.8.2019

Předseda Rady FVČ svolává na 25. září 2019 od 9,30 hodin zasedání Rady FVČ. Na programu zasedání Rady budou následující body: návrhy a připomínky ke kolektivnímu vyjednávání za uzavření PKS 2020; ...

Více informací

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.