Výběr z infolistu FVČ č. 02/2020

Zprávy a informace

 

- Informace pro držitele zaměstnaneckých jízdních výhod - odstávka informačního systému

Odbor péče o zaměstnance GŘ ČD  informuje držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, že od 27. února 2020 bude nasazen do provozu nový informační systém ZJV 2G (zaměstnanecké jízdní výhody 2. generace). Z tohoto důvodu je nutné odstavit na nezbytně nutnou dobu původní informační systém ZJV 1G (zaměstnanecké jízdní výhody 1. generace).

· termín odstávky ZJV 1G:

            21. 2. 2020 od 14:00 hod.

· termín spuštění ZJV 2G:

            27. 2. 2020

Upozorňujeme, že po výše uvedenou dobu nebude možné vyřizovat požadavky týkající se vystavení jízdních dokladů, tj. nebude možné zažádat o zaměstnaneckou In Kartu, o aplikaci železniční průkazka, průkazy pro bezplatnou jízdu ani jízdní doklady FIP!!!

V případě požadavků o vystavení zaměstnaneckých jízdních dokladů je nezbytné zažádat na příslušném personálním pracovišti nejdéle do 20. 2. 2020 (z důvodu zpracování žádosti).

 

- Výklad k poskytování odměny za flexibilitu

Odbor péče o zaměstnance GŘ ČD  z důvodu jednotného postupu vydal dne 29. 1. 2020 pod č.j. 264/2020-O10 Výklad k poskytování odměny za flexibilitu, která je od letoška nově stanovena článkem č. 28, Přílohy č. 2 PKS ČD, a.s., na rok 2020.

Odměna je poskytována ve dvou variantách. Varianta I. se poskytuje všem zaměstnancům ČD, kteří jsou ochotni konat práci za jiných než pevně sjednaných podmínek. Varianta II. se poskytuje zaměstnancům vybraných profesí za ochotu akceptace nástupu a výkonu práce nad plánovaný rozpis směn.

Pro zájemce z FVČ je kompletní Výklad k dispozici na P-FVČ.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.