Aktuální informace

Výročí 30 let Federace vlakových čet

12.10.2021

V září letošního roku se završilo třicetileté působení Federace vlakových čet v moderních dějinách české železnice.

Více informací

Společná informace o jednání zaměstnavatele a zástupců odborových organizací při Správě železnic, státní organizace, v Říčanech ve dnech 4. – 8. 10. 2021

8.10.2021

V pondělí 4. 10. 2021 došlo na počátku výjezdního kolektivního vyjednávání na jednání pracovní skupiny k úplnému vypořádání veřejné sbírky (viz samostatná informace).

Více informací

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2022

6.10.2021

Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 ...

Více informací

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích k ukončení veřejné sbírky ze dne 4. 10. 2021

4.10.2021

Dnem 30. 9. 2021 byla ukončena finanční veřejná sbírka Správy železnic, státní organizace „Živelní události léto 2021 - SŽ“, kterou SŽ založila ke dni 30. 6. 2021 zejména na pomoc kolegům postiženým živelními událostmi v létě 2021 po tornádu na jihu ...

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

29.9.2021

Ve středu dne 29. září 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Jednání Rady FVČ

22.9.2021

Dne 22. září 2021 se uskutečnilo ve vládním salonku hlavního nádraží v Praze pravidelné jednání Rady FVČ.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

8.9.2021

Ve středu dne 8. září 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

Kolektivní vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, zahájeno

3.9.2021

Dnešní jednání zaměstnavatele a odborových organizací se konalo prezenční formou v sídle zaměstnavatele, a to i za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Více informací

Co nového přináší změna Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

1.9.2021

Dne 23. srpna 2021 schválila vláda České republiky svým Usnesením č. 719 návrh MPSV ČR na změnu Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů. ...

Více informací

VÝZVA + Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 23. 8. 2021

24.8.2021

Hlavním tématem společného jednání bylo opět rozdělení dalších finančních darů z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Více informací

1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2021 - zavedení stravenkového paušálu

23.8.2021

S účinností od 1. srpna 2021 vstoupila v platnost 1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2021. Obsahem této změny je úprava Přílohy č. 4 PKS ČD, a.s., na rok 2021 - Stravování a náhrady výdajů.

Více informací

Objednávkový e-katalog výstrojních součástí ČD

29.7.2021

Dne 28.7.2021 byl v pilotním režimu spuštěn objednávkový e-katalog výstrojních součástí pro zaměstnance Českých drah, a.s.

Více informací

Veřejná sbírka k podpoře zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, postiženým živelní událostí v létě 2021

1.7.2021

Správa železnic, státní organizace a odborové organizace, působíc při SŽ, se dohodly na vyhlášení "Výzvy zaměstnancům Správy železnic, státní organizace, na pomoc spoluzaměstnancům postiženým živelní událostí v létě 2021"

Více informací

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM pomáhá jižní Moravě

30.6.2021

Z transparentního účtu Nadačního fondu Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM dnes (30. 6. 2021) bylo odesláno celkem 540 tisíc korun na pomoc zaměstnancům Českých drah a ČD Cargo, které postihlo ničivé tornádo na jižní Moravě.

Více informací

Výzva členům FVČ

28.6.2021

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

23.6.2021

Ve středu dne 23. června 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Příprava optimalizace organizační struktury Českých drah, a.s. od 1.7.2021 pokračuje…

14.6.2021

Ve středu 9. června 2021 proběhlo další jednání Představenstva ČD s představiteli odborových centrál, jehož hlavním tématem bylo představení pokračování záměru optimalizace organizační struktury ČD, a.s. s plánovanou účinností od 1. července 2021.

Více informací

Zasedání prezidia FVČ

9.6.2021

Ve středu dne 9. června 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které bylo prvním letošním v klasické prezenční formě.

Více informací

Informace k výměně Železničních průkazek s končící platností

2.6.2021

S ohledem na blížící se první vlnu In Karet s aplikací Železniční průkazka, kterým končí fyzická platnost, vydal O-10 GŘ ČD informaci s manuálem k jejich výměně....

Více informací

Změna na postu personálního ředitele ČD Cargo, a.s.

1.6.2021

S účinností od 1. června 2021 dochází ke změně na postu personálního ředitele společnosti ČD Cargo, a.s.

Více informací

Optimalizace organizační struktury Českých drah, a.s. od 1. 7. 2021

31.5.2021

V pondělí 24. května 2021 proběhlo jednání Představenstva ČD s představiteli odborových centrál, jehož hlavním tématem bylo představení a projednání záměru optimalizace organizační struktury ČD, a.s. s plánovanou účinností od 1. července 2021, který ...

Více informací

4. změna PKS Správy železnic, s.o. na rok 2021 je sjednána!

3.5.2021

Společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 3. 5. 2021

Více informací

Rada FVČ rozhodla: XII. Valná hromada FVČ je o rok odložena

28.4.2021

V úterý 27. dubna 2021 proběhlo telefonickou formou per rollam mimořádné zasedání Rady Federace vlakových čet.

Více informací

Kolektivní vyjednávání za 4. změnu PKS 2021 u Správy železnic bylo zahájeno

27.4.2021

Společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 27. 4. 2021

Více informací

Co nového přináší 3. změna PKS Správy železnic na rok 2021?

25.3.2021

Dne 26. února 2021 byla sjednána a podepsána 3. změna Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, na rok 2021. Mimo zavedení možnosti úhrady testu na onemocnění COVID-19 zaměstnavatelem, který zaměstnanec podstoupí na pokyn zaměstnavatele (mimo ...

Více informací

Poděkování prezidenta FVČ členské základně

13.3.2021

Vážené kolegyně a vážení kolegové, máme za sebou první týden, ve kterém probíhá povinné testování zaměstnanců na přítomnost COVID-19 ve všech podnicích v nichž působí Federace vlakových čet. Dovolte mi, abych vám všem touto cestou co nejupřímněji ...

Více informací

Částečná nezaměstnanost dle §209 ZP bude u ČD, a.s. pokračovat i v následujícím čtvrtletí

13.3.2021

Ve čtvrtek 11.3. 2021 proběhlo formou videokonference jednání Ř-O10 Českých drah s představiteli všech odborových cetrál působících u této společnosti. Hlavním tématem jednání byla žádost zaměstnavatele na projednání možnosti uplatnění institutu ...

Více informací

Zasedání prezidia FVČ zrušeno!!!

10.3.2021

S ohledem na aktuální vývoj a platná nařízení vlády ČR včetně pokračujícího nouzového stavu se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 17. března 2021 v Praze.

Více informací

Závěrečná společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS Správy železnic, s.o. 2021 ze dne 26. 2. 2021

26.2.2021

Formou videokonference dnes pokračovalo jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových organizací při SŽ o podobě třetí změny PKS SŽ na rok 2021.

Více informací

3. společná informace o kolektivním vyjednávání u Správy železnic, s.o. ze dne 12. února 2021

12.2.2021

Dnešního dne pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021.

Více informací

2. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ ze dne 29. ledna 2021

29.1.2021

V návaznosti na dne 25. ledna 2021 zahájené kolektivní vyjednávání pokračovalo dnes formou videokonference jednání s odborovými organizacemi.

Více informací

Pojištění zodpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání – informace

28.1.2021

Tak jako každým rokem zajistilo prezidium Federace vlakových čet pro své členy, kteří projevili zájem, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání.

Více informací

1. společná informace o kolektivním vyjednávání o 2. změně PKS 2021 u Správy železnic

26.1.2021

Písemnou formou dne 25. ledna 2021 zaměstnavatel předložil a při dnešním jednání prostřednictvím MS Teams představil návrh 2. změny PKS SŽ na rok 2021,...

Více informací

Vánoční a novoroční přání prezidenta FVČ

21.12.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové....

Více informací

PKS ČD Cargo, a.s. na období 2021/22 podepsána!

17.12.2020

Dnes, ve čtvrtek 17. 12. 2020, byla ve společnosti ČD Cargo, a. s., podepsána Podniková kolektivní smlouva na období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

Více informací

Zasedání prezdia FVČ

16.12.2020

Ve středu dne 16. prosince 2020 proběhlo v Praze letošní poslední pravidelné zasedání prezidia FVČ.

Více informací

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.