Aktuální informace

Zasedání prezidia

22.5.2023

Ve středu dne 17. května 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Jednání pracovní skupiny k problematice střežení pracoviště u Správy železnic

9.5.2023

Ve dnech 4. a 5. května 2023 proběhlo výjezdní jednání společné pracovní skupiny k problematice využívání institutu střežení pracoviště.

Více informací

Zasedání prezidia

27.4.2023

Ve středu dne 26. dubna 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání prezidia

16.3.2023

Ve středu dne 15. března 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet

10.3.2023

Dne 8. března 2023 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl. n. první zasedání Rady FVČ v tomto roce.

Více informací

1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2023 dohodnuta a podepsána

28.2.2023

V úterý 28. února 2023 došlo v rámci probíhajícího kolektivního vyjednávání k dohodě a podpisu 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s., na rok 2023. Dohodnutá změna se týká úpravy Přílohy č. 4 „Stravování a náhrady výdajů“.

Více informací

Zasedání prezidia

23.2.2023

Ve středu dne 22. února 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání prezidia

2.2.2023

Ve středu dne 1. února 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Školení z obsluhy datových schránek

25.1.2023

Z důvodu nové legislativní povinnosti všech právnických osob, začít ke komunikaci se státní správou využívat datovou schránku, uspořádalo v úterý dne 24. ledna 2023 prezidium FVČ školení z obsluhy datových schránek.

Více informací

Zasedání prezidia

11.1.2023

Ve středu dne 11. ledna 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání prezidia

1.12.2022

Ve středu dne 30. listopadu 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Drážní úřad pořádal Setkání železničních dopravců

30.11.2022

Dne 29. listopadu 2022 uspořádal Drážní úřad ČR, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Dopravným úradem SR, workshop „Setkání železničních dopravců“.

Více informací

Správa železnic - společná informace o připojení podpisu k PKS SŽ 2023

18.11.2022

Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, v sídle organizace.

Více informací

Zasedání prezidia

10.11.2022

Ve středu dne 9. listopadu 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Dohoda o výši ceny roční prolongace zaměstnaneckých jízdních výhod ČD

9.11.2022

Včera odpoledne (8.11.2022) se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo společné jednání představitelů Ministerstva dopravy, Českých drah, a.s. a představitelů všech odborových centrál působících na české železnici k problematice návrhu Ministerstva ...

Více informací

Správa železnic - Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích z jednání dne 4. 11. 2022

4.11.2022

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Více informací

Společné stanovisko odborových organizací k návrhu MD ČR na 17. změnu Tarifu jízdních výhod ČD

25.10.2022

Odborové centrály v průběhu minulého týdne obdržely dopisem ze dne 17.10.2022 od Ministerstva dopravy k vyjádření návrh 17. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace ...

Více informací

Zasedání prezidia

20.10.2022

Ve středu dne 19. října 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

PKS ČD Cargo, a.s., na rok 2023 podepsána!

10.10.2022

Dne 10.10.2022, krátce po 9-té hodině, došlo k finální dohodě a podpisu PKS ČD Cargo, a.s. na období roku 2023.

Více informací

Správa železnic - 5. společná informace z kolektivního vyjednávání za PKS 2023

8.10.2022

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.

Více informací

Zasedání prezidia

6.10.2022

Ve středu dne 5. října 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Správa železnic - informace z průběhu kolektivního vyjednávání dne 30. září 2022

1.10.2022

Další jednání představitelů odborových organizací se zaměstnavatelem u Správy železnic, které proběhlo dne 30. září 2022, se problematice kolektivního vyjednávání (nové PKS) týkalo pouze okrajově.

Více informací

ČD Cargo, a.s. - informace z kolektivního vyjednávání

30.9.2022

Ve dnech 27. a 29. září 2022 proběhly další kola kolektivního vyjednávání. Obě strany se dohodly na formě uzavření v podobě dvou dokumentů – změny stávající PKS s platností do konce roku 2022 a nové PKS s platností od 1. ledna 2023 na další období.

Více informací

Správa železnic - 4. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání ze dne 27. 9. 2022

28.9.2022

Dne 27. 9. 2022 se v sídle organizace konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Více informací

Zasedání Rady FVČ

22.9.2022

Dne 21. září 2022 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl. n. druhé zasedání Rady FVČ v tomto roce.

Více informací

Správa železnic - 3. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání

19.9.2022

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 19. 9. 2022

Více informací

ČD Cargo, a.s. - 1. informace z průběhu kolektivního vyjednávání

19.9.2022

Dne 19.9.2022 proběhlo první kolo kolektivní vyjednávání ke změně letošní PKS ČD Cargo, a.s. a současně k návrhu nové PKS na následující období.

Více informací

Správa železnic - 2. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání

14.9.2022

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 14. 9. 2022

Více informací

Úprava výše sazeb cestovních náhrad mobilního personálu u ČD, a.s. dohodnuta

8.9.2022

S účinností ode dne 20.8.2022 došlo změnou vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. ke změně (navýšení) sazeb cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách.

Více informací

Zasedání prezidia

8.9.2022

Ve středu dne 7. září 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo, a.s. zahájeno

3.9.2022

Dne 2.9.2022 ve 20:25 hodin obdržely odborové organizace od zaměstnavatele návrh na 2. změnu PKS ČD Cargo, a.s. na období 2022/23. Tímto aktem zaměstnavatel zahájil kolektivní vyjednávání.

Více informací

Správa železnic - Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích k zahájení kolektivního vyjednávání

31.8.2022

Dne 31. 8. 2022 předložil generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, odborovým centrálám návrh kolektivní smlouvy na rok 2023, návrh rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP na rok 2023. Tímto aktem bylo zahájeno ...

Více informací

2. změna PKS ČD, a.s., na rok 2022 dohodnuta a podepsána

3.8.2022

Dnes ve 14:50 došlo v rámci probíhajícího kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. k dohodě a podpisu 2. změny platné PKS ČD pro rok 2022. Dohoda obsahuje tyto změny:

Více informací

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.