Aktuální informace

Zasedání prezidia

27.6.2024

Ve středu dne 26. června 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Nabídka plánovacích diářů FVČ pro rok 2025

13.6.2024

Tradičně jako každý rok, tak i letos připravilo prezidium FVČ pro členy a ZO FVČ nabídku oblíbených plánovacích diářů s logem FVČ.

Více informací

Zasedání prezidia

7.6.2024

Ve středu dne 5. června 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Závěrečné stanovisko FVČ k problematice používání slunečních brýlí vlakovými četami ČD, a.s.

27.5.2024

Vážené kolegyně a kolegové, ve čtvrtek 23. května 2024 na základě žádosti Federace vlakových čet proběhlo pod záštitou ředitele O11 GŘ ČD jednání představitelů FVČ a OSŽ s gestory předpisů ČD Ok3 a KC 13 PL O-02 k problematice používání ochranných ...

Více informací

Povinná rezervace všech přeshraničních dálkových vlaků mezi Německem a sousedními státy

26.5.2024

Tímto informujeme všechny držitele mezinárodních zaměstnaneckých jízdních výhod, že v období od 1.6.2024 do 1.9.2024 včetně je nutná rezervace místa pro použití všech přeshraničních dálkových vlaků mezi Německem a sousedními státy.

Více informací

Sjednána 1. změna PKS SŽ 2024, 1. změna Zásad FKSP SŽ 2024 a dohodnut návrh novelizace směrnice SŽ SM029

20.5.2024

Při dnešním (20.5. 2024) online jednání zaměstnavatele a zástupců všech odborových organizací došlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽ 2024 a 1. změnou Zásad FKSP SŽ 2024.

Více informací

Zasedání prezidia

17.5.2024

Ve středu dne 15. května 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Stanovisko Federace vlakových čet k vyjádření odborného gestora předpisu ČD KC 13 PL O-02 a ČD Ok3 o nemožnosti používání slunečních ochranných brýlí vlakovými četami

3.5.2024

V počátku tohoto týdne se na P-FVČ obrátili se žádostí o řešení členové vlakových čet z oblasti RP ZAP Pardubice, kterým bylo služební poštou postoupeno vyjádření odborného gestora předpisu KC 13 PL O-02 a ČD Ok3 k problematice používání ochranných ...

Více informací

Zasedání prezidia

29.4.2024

Ve středu dne 24. dubna 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání prezidia

8.4.2024

Ve středu dne 3. dubna 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Došlo k dohodě Zásad FKSP u Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024

27.3.2024

Dne 27. 3. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací. Po delší diskuzi došlo, na základě ústupků všech jednajících stran, ke sjednání Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy ...

Více informací

Prohlášení Federace vlakových čet k úmyslu rušení vlakového doprovodu na páteřních linkách v Jihomoravském kraji

25.3.2024

Federace vlakových čet (FVČ) zásadně nesouhlasí s oznámeným rozhodnutím krajských představitelů o rušení vlakového doprovodu na páteřních linkách regionální železniční dopravy Jihomoravského kraje, a to s účinností od letošní prosincové změny jízdníh ...

Více informací

Zasedání prezidia

18.3.2024

Ve středu dne 13. března 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání Rady FVČ

11.3.2024

Dne 6. března 2024 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl. n. první zasedání Rady FVČ v tomto roce.

Více informací

Správa železnic - Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 20. února 2024 – ADP nezměnila stanovisko – příspěvky z FKSP nelze čerpat

20.2.2024

Dne 20. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Více informací

Informace Správy železnic o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 9. února 2024 – ke sjednání zásad FKSP na rok 2024 chybí jeden podpis – příspěvky z FKSP nelze čerpat

10.2.2024

Dne 9. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Více informací

Zasedání prezidia

1.2.2024

Ve středu dne 31. ledna 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zásady hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s., pro rok 2024 jsou dohodnuty

31.1.2024

V pondělí dne 29. ledna proběhlo jednání zaměstnvatele ČD, a.s. se všemi představiteli příslušných odborových organizací za účelem dohody nad finální podobou Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s. a rozpočtu pro letošní rok.

Více informací

Správa železnic, s.o. - informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 30. ledna 2024

30.1.2024

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě Zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Více informací

Informace pro zaměstnance Českých drah, a.s. - rekreace 2024

25.1.2024

S účinností od 25. ledna 2024 zaměstnavatel (ČD, a.s.) začíná zaměstnancům poskytovat příspěvek z prostředků Sociálního fondu ČD, a.s., na rekreaci, kterou pořádá cestovní kancelář ČD travel nebo cestovní kancelář, která s cestovní kanceláří ČD trave ...

Více informací

Informace pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. – rekreace 2024

16.1.2024

Ode dne 16. 1. 2024 je na webových stránkách ČD travel, s r.o. zveřejněn katalog rodinné dovolené pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. pro rok 2024 s příspěvkem z centrálního sociálního fondu.

Více informací

Federace vlakových čet nově působí u ČD Bus a.s.

12.1.2024

V závěrečných měsících loňského roku bylo Prezidium FVČ osloveno několika řidiči autobusů z řad zaměstnanců společnosti ČD Bus a.s., která je dceřinou společností Českých drah, se žádostí o členství ve Federaci vlakových čet.

Více informací

Zasedání prezidia

11.1.2024

Ve středu dne 11. ledna 2024 proběhlo v Praze letošní první pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

Zasedání prezidia

7.12.2023

Ve středu dne 6. prosince 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

České dráhy, a.s. mají dohodnutou PKS na rok 2024

5.12.2023

V úterý 5.12.2023 v odpoledních hodinách došlo k dohodě a podpisu Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s., pro rok 2024.

Více informací

ČD Cargo, a.s. - podniková kolektivní smlouva na rok 2024 podepsána!

4.12.2023

Dnes, 4.12.2023, došlo k dohodě o parametrech nové podnikové kolektivní smlouvy ve společnosti ČD Cargo, a.s. pro rok 2024.

Více informací

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2024

30.11.2023

Dne 30. listopadu 2023 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2024.

Více informací

ČD Cargo, a.s. - informace z kolektivního vyjednávání

29.11.2023

Dne 29. listopadu 2023 proběhlo další z řady kol kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

29.11.2023

Dne 29. listopadu 2023 proběhlo v prostorách GŘ ČD další kolo vyjednávání k podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s., pro rok 2024.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání o PKS Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, ze dne 20. 11. 2023

20.11.2023

Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, kolektivní vyjednávání v sídle organizace.

Více informací

Zasedání prezidia

16.11.2023

Ve středu dne 15. listopadu 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

15.11.2023

Dne 14. listopadu 2023 proběhlo u ČD Cargo, a.s. další kolo kolektivního vyjednávání. V úvodu předložil zaměstnavatel nový návrh v oblasti odměňování tarifní mzdou, osobního ohodnocení a úpravy příplatků v interní normě PERs42-B-2011.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

9.11.2023

Ve středu 8. listopadu pokračovalo dalším kolem kolektivní vyjednávání u ČD, a.s.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

7.11.2023

Dne 6. listopadu proběhlo další kolo KV na ČD Cargo. V úvodu zaměstnavatel konstatoval ochotu OC jednat o koncepci, kterou navrhl a následnému hledání společných stanovisek. Následně zaměstnavatel ...

Více informací

Výjezdní kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

3.11.2023

Ve dnech 2. a 3. 11. 2023 pokračovalo výjezdní kolektivní jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových centrál v Benešově.

Více informací

První den výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

1.11.2023

V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, ...

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

31.10.2023

V úterý dne 30. 10. 2023 proběhlo v sídle zaměstnavatele další kolo kolektivního vyjednávání za Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2024.

Více informací

Zasedání prezidia

27.10.2023

Ve středu dne 25. 10. 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

Zahájeno kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

23.10.2023

Na dnešním jednání (23. 10. 2023) zaměstnavatele a zástupců všech centrál odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, byl předložen písemný návrh zaměstnavatele Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok ...

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

19.10.2023

Dne 18. října proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání na ČD Cargo., a.s.

Více informací

Informace z kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

19.10.2023

Dne 18. října proběhlo v prostorách GŘ ČD další kolo jednání k podobě kolektivní smlouvy ČD pro rok 2024. V úvodu zaměstnavatel zopakoval své poslední návrhy, které byly předneseny na výjezdním kolektivním vyjednávání.

Více informací

Zasedání prezidia

13.10.2023

Ve středu dne 11. října 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Informace z průběhu kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

5.10.2023

Ve dnech 2. až 4. října 2023 proběhlo v Železné Rudě výjezdní kolektivní vyjednávání za PKS ČD, a.s., na rok 2024. Za FVČ se tohoto jednání účastnili pánové Benda a Košťál.

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet

21.9.2023

Dne 20. září 2023 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl. n. druhé řádné zasedání Rady Federace vlakových čet v tomto roce.

Více informací

2. změna PKS Správy železnic, s.o. na rok 2023 sjednána

20.9.2023

V návaznosti na vydání zákona č. 282/2023 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo dne 19. září 2023, za účasti zástupců všech odborových organizací působících při SŽ, kolektivní ...

Více informací

Zasedání prezidia

14.9.2023

Ve středu dne 13. září 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku: ...

Více informací

Dohoda o vyplacení mimořádné odměny z důvodu vypořádání inflační doložky u ČD, a.s. uzavřena

11.8.2023

Na včerejším jednání se zaměstnavatel a zástupci odborových organizací působících na ČD, a.s., dohodli na základě bodu 6. 1 základního textu PKS ČD, a.s., na rok 2023 na vyplacení mimořádné odměny....

Více informací

Zasedání prezidia

30.6.2023

Ve středu dne 28. června 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR k tzv. ozdravnému balíčku

26.6.2023

Dnes odpoledne (26.6.2023) se sešli představitelé všech odborových svazů působících na české železnici, aby společně projednali negativní dopady návrhu vlády ČR ke konsoplidaci státního rozpočtu tzv. "ozdravného balíčku" na řadové zaměstnance a ...

Více informací

Zasedání prezidia

8.6.2023

Ve středu dne 7. června 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání prezidia

22.5.2023

Ve středu dne 17. května 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Jednání pracovní skupiny k problematice střežení pracoviště u Správy železnic

9.5.2023

Ve dnech 4. a 5. května 2023 proběhlo výjezdní jednání společné pracovní skupiny k problematice využívání institutu střežení pracoviště.

Více informací

Zasedání prezidia

27.4.2023

Ve středu dne 26. dubna 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání prezidia

16.3.2023

Ve středu dne 15. března 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Více informací

Zasedání Rady Federace vlakových čet

10.3.2023

Dne 8. března 2023 proběhlo ve vládním salonku žst. Praha hl. n. první zasedání Rady FVČ v tomto roce.

Více informací

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.