Zásady hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s., pro rok 2024 jsou dohodnuty

V pondělí dne 29. ledna proběhlo jednání zaměstnvatele ČD, a.s. se všemi představiteli příslušných odborových organizací za účelem dohody nad finální podobou Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s. a rozpočtu pro letošní rok. Finální podoba Zásad včetně podoby rozpočtu byla dohodnuta a schválena. Konečná podoba obou dokumentů je reakcí na negativní dopady vládního konsolidačního balíčku, který ve svém důsledku změnou zákona č. 77/2022 Sb. "zákon o transformaci Českých drah" zapříčinil výrazný pokles objemu finančních prostředků určených k tvorbě Sociálního fondu společnosti. Nově se, namísto původních 2 % ročního objemu MOON, rozpočtuje pouze 1 % MOON a z tohoto "polovičního" přídělu je ještě zákonná povinnost polovinu objemu vázat na produkty spojené se spořením na stáří (důchodové připojištění) zaměstnanců. Ve finále tak na všechny ostatní aktivity zbývá cca jedna čtvrtina finančních prostředků oproti minulosti.
Tato skutečnost tak znamená výrazné omezení a úpravy jednotlivých položek Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a.s. 2024. Nejvýraznější změny oproti minulosti jsou:

  • rozpočtování SF pouze na centrální úrovni. Na úrovni OJ se již rozpočet tvořit nebude a OJ nemají žádný vlastní příděl SF;
  • ztráta nároku na příspěvek na rekreaci, kulturu a sport pro důchodce (bývalé zaměstnance ČD);
  • ztráta nároku na příspěvek na rekreaci, kulturu a sport pro rodinné příslušníky vyjma dětí;
  • změna limity věku nezaopatřeného dítete s nárokem na příspěvek ze SF ČD na 19 let;
  • zrušení poskytování příspěvku ze SF na MultiSport kartu;
  • snížení výše příspěvku úhrady nákladů na činnost odborové organizace. Příspěvek bude poskytován ZO FVČ v podobném režimu jako v minulosti. Je však třeba počítat s jeho nižším objemem.

V současnosti zaměstnavatel čeká na finální posouzení dohodnutých Zásad SF 2024 svým právním odborem. Po jejich zveřejnění zaměstnavatelem budou neprodleně rozeslány na Výbory ZO FVČ k seznámení.
Danému tématu bude věnována i část školení při plánovaném zasedání Rady FVČ.


Přidáno 8.2.2024:

Včera v podvečer zaměstnavatel zveřejnil finální podobu Zásad pro hospodaření se SF ČD, a.s., na rok 2024. Pro členy FVČ s přístupem do chráněné sekce webu jsou zveřejněné Zásady k dispozici ZDE

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.