Prezidium


Benda Robert

BENDA Robert

Prezident FVČ

bendar@fvc.cd.cz

+420 739 048 901

Košťál Aleš

KOŠŤÁL Aleš

Viceprezident FVČ

kostal@fvc.cd.cz

+420 604 532 241

Jiří Peca

PECA Jiří

Tajemník prezidia
a I-BOZP

pecaj@fvc.cd.cz

+420 605 868 160

Horna Ivan

HORNA Ivan

Člen prezidia a tajemník pro ČD Cargo, a.s.

horna@fvc.cd.cz

+420 734 220 352

Smažík Marcel

SMAŽÍK Marcel

Člen prezidia a předseda Rady FVČ

Horáček Jiří

HORÁČEK Jiří

Náhradník prezidia a místopředseda Rady FVČ

Gargula Josef

GARGULA Josef

Náhradník prezidia

Baše Václav

BAŠE Václav

Předseda NRK FVČ

Sídlo prezidia: vila "Hrabovka"

Trocnovská 1/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.