Prohlášení Federace vlakových čet k úmyslu rušení vlakového doprovodu na páteřních linkách v Jihomoravském kraji

Federace vlakových čet (FVČ) zásadně nesouhlasí s oznámeným rozhodnutím krajských představitelů o rušení vlakového doprovodu na páteřních linkách regionální železniční dopravy Jihomoravského kraje, a to s účinností od letošní prosincové změny jízdního řádu. Dle názoru FVČ se jedná o velmi nekoncepční rozhodnutí, které je vedené snahou o ekonomický přínos bez ohledu na bezpečnost cestujících, ve kterém se navíc jednoznačně zobrazuje absolutní neznalost každodenní provozní situace ve vlacích na dotčených linkách. FVČ je přesvědčena, že rozhodnutí kraje povede ke vzniku závažného bezpečnostního rizika. Navíc je v přímém rozporu s platnou legislativou i doporučením evropských institucí, které proklamují nutnost zvyšování bezpečnosti železniční dopravy nejen z pohledu technologií souvisejících přímo s provozem kolejových vozidel (ETCS, ERTMS), ale i nepřímo, tedy přítomností obsluhujícího personálu, který je mimo jiné využíván k poskytování informací, zajištění pomoci při nástupu i výstupu cestujících a dohledu nad dodržováním klidu a pořádku ve vlaku. Nikdo z kompetentních činitelů kraje se navíc ani nepozastavil nad možností vzniku nehody, kdy dojde ke zranění strojvedoucího, který nebude schopný další pracovní činnosti a zaměstnanec vlakové čety je v této situaci pověřen řízením a organizováním záchranných prací až do příjezdu složek IZS (v souladu s povinností dopravce dle § 36, odst. 1, písmeno f) Zákona č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách). Mimochodem, při střetu vlaku s překážkou na trati je právě strojvedoucí nejvíce ohrožená osoba na vlaku. Loňská nehoda vlaku s kamionem v sousedním Olomouckém kraji by měla být pro jihomoravské krajské činitele varováním a poučením, že peníze nejsou vše. Bohužel, tyto argumenty nejsou krajští představitelé schopni vnímat, a tak rozhodli, jak rozhodli. Dalším „bonbónkem“, který toto rozhodnutí doprovází je současně i rozhodnutí o rušení podstatné většiny staničních osobních pokladen na území Jihomoravského kraje. Toto rozhodnutí ocení jen cestující, kteří nemají zájem platit za poskytnutou službu. Pro všechny ostatní to znamená jen další komplikaci a zhoršení přístupu k informacím a nákupu jízdního dokladu. Negativní dopad na zaměstnanost ve svém regionu, kterou uvedené rozhodnutí také ovlivní, si krajští představitelé snad ani nepřipouští.

Z výše uvedených důvodů vyzývá Federace vlakových čet kompetentní představitele Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Mgr. Janem Grolichem k přehodnocení svého dosavadního postoje a ustoupení od záměru provozování všech páteřních regionálních železničních linek bez zaměstnanců vlakového doprovodu.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.