Závěrečné stanovisko FVČ k problematice používání slunečních brýlí vlakovými četami ČD, a.s.

Vážené kolegyně a kolegové,

ve čtvrtek 23. května 2024, na základě žádosti Federace vlakových čet, proběhlo pod záštitou ředitele O11 GŘ ČD jednání představitelů FVČ a OSŽ s gestory předpisů ČD Ok3 a KC 13 PL O-02 k problematice používání ochranných slunečních brýlí zaměstnanci vlakových čet.

Na podkladě vzájemné argumentace a vysvětlení stanovisek došlo k dohodě textu, který bude s účinností od nejbližší změny procesního listu O-02 (9. června 2024) implementován do jeho obsahu a umožní tak beztrestné používání této osobní ochranné pomůcky zaměstnancům vlakových čet.

Dohodnutý text zní takto:

„Při výkonu práce vlakového doprovodu není možné používat sluneční brýle, které zkreslují barevné nebo prostorové vidění způsobem, který by vylučoval nebo ztěžoval rozpoznání správné barvy či vzdálenosti a sluneční brýle tzv. „zrcadlovky“. Brýle musí zaměstnanci na obličeji sedět pevně, tak aby nedocházelo k samovolnému pohybu brýlí na obličeji a z toho plynoucí potřeby časté úpravy jejich polohy. Sluneční brýle není možné používat při výkonu práce vlakového doprovodu ve vnitřním prostoru železničních kolejových vozidel s výjimkou výkonu práce v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu, příp. na vedoucím vozidle vlaku při poruše zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího. Barevné provedení slunečních brýlí nesmí působit rušivě v kombinaci se stejnokrojem.

Sluneční brýle patří mezi osobní ochranné prostředky (OOP), jak je definuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

V případě vzniku pracovního úrazu z důvodu rozbití slunečních brýlí musí být doložen odkaz na příslušné nařízení.“

Aplikací dohodnutého textu do obsahu PL O-02 považuje Federace vlakových čet za finální výsledek své snahy o vyřešení dané problematiky.

                                                              Za Federaci vlakových čet

                                                                                                                                  Robert Benda  

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.