Federace vlakových čet nově působí u ČD Bus a.s.

V závěrečných měsících loňského roku bylo Prezidium FVČ osloveno několika řidiči autobusů z řad zaměstnanců společnosti ČD Bus a.s., která je dceřinou společností Českých drah, se žádostí o členství ve Federaci vlakových čet. Prezidium FVČ na základě platných Stanov rozhodlo o přijetí těchto zájemců mezi členy FVČ a s ohledem na danou skutečnost oznámila FVČ svoji působnost u nového zaměstnavatele.

V prosinci 2023 přijalo Prezidium FVČ svým usnesením rozhodnutí o založení nové základní organizace FVČ, která svoji činnost primárně zaměří vůči společnosti ČD Bus a.s. V souladu s tím proběhla dne 3. ledna 2024 v Praze ustavující členská schůze nové základní organizace Federace vlakových čet ČD Bus (ZO FVČ ČD Bus), která zvolila do Výboru základní organizace zaměstnance uvedené společnosti.

Členy Výboru ZO FVČ ČD Bus jsou zvoleni p. Miloslav FILIPI – předseda ZO, p. Jiří VÁVRA – místopředseda ZO a p. Aleš VÁVRA – pokladník ZO.

Nově vzniklá základní organizace je již řádně zapsána ve Veřejném rejstříku Městského soudu v Praze, který jí přidělil IČ 211 07 955.

V současnosti začalo u společnosti ČD Bus a.s. kolektivní vyjednávání za uzavření nové kolektivní smlouvy na rok 2024. Loňská kolektivní smlouva obsahuje doložku automatického prodloužení a její platnost je do doby nahrazení novou KS, maximálně však do konce března 2024. V minulém týdnu obdržely místně příslušné odborové organizace návrh zaměstnavatele na KS pro rok 2024 a předpokládané první kolo kolektivního vyjednávání je naplánováno na středu 17. ledna 2024 v prostorách zaměstnavatele ve Vyškově.

Federace vlakových čet je odhodlána v nadcházejícím kolektivním vyjednávání aktivně vystupovat na podporu zastupovaných zaměstnanců a prosazovat jejich oprávněné mzdové i sociální nároky.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.