Informace pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. – rekreace 2024

Ode dne   16. 1. 2024 je na webových stránkách ČD travel, s r.o. zveřejněn katalog rodinné dovolené pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.  pro rok 2024 s příspěvkem z centrálního sociálního fondu.

Výše příspěvku z C – SF:

Tuzemská a Zahraniční rekreace – příspěvek ve výši 50 % z ceny – maximálně 5 000,- Kč (zaměstnanec a rodinní příslušníci = pouze děti)

TDM , LOP – příspěvek ve výši 50 % z ceny – maximálně 3 000,- Kč (účastník tábora = pouze dítě)

V případě, že výše dotace bude nižší než výše uvedené maximální ceny, t.j. 5000,-; 3000,-, budete o skutečné výši dotace informováni přímo zaměstnancem ČD travel. Pokud Vás nikdo nebude informovat poskytuje se zaměstnanci maximální výše dotace.

Bliží informace o nároku na poskytnutí příspěvku jsou uvedeny zde.

V současnosti je umožněno čerpání příspěvku pouze zaměstnancům ČD Cargo, a.s.. Zaměstnanci ostatních společností (České dráhy, a.s. a Správy železnic, s.o.) budou mít umožněno čerpání až po finální dohodě Zásad hospodaření se SF resp. Zásad hospodaření s FKSP.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.