PKS ČD Cargo, a.s., na období 2022-23 podepsána!

Ve společnosti ČD Cargo, a.s. bylo dnes dokončeno kolektivní vyjednávání. Nová Podniková kolektivní Prezident FVČ při podpisu nové PKSsmlouva bude platná od 1.4.2022 do 31.3.2023. Nejpodstatnější změnou parametrů je nominální navýšení všech tarifních mezd o 1 100 Kč. Mimořádně tak proti zvyklostem nedochází k procentuálnímu navýšení především z důvodu snahy zohlednit aktuální míru inflace u zaměstnanců v nižších tarifních stupních. Současně dochází k úpravě některých dalších nadtarifních složek mzdy, které oceňují vyšší míru práce v noci a flexibilitu zaměstnanců. 


Bližší informace k hlavním změnám a novinkám v obsahu podepsané PKS budou členům FVČ poskytnuty interní formou prostřednictvím Výboru ZO FVČ a Infolistu FVČ. 

Stránka s podpisy PKS ČD Cargo, a.s.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.