Výběr z infolistu FVČ č. 6/2021

Opatření č. 0005/2021 předsedy představenstva ČD Cargo, a.s. k vyplácení odměn z fondu vedoucího pro měsíce srpen a září 2021

 

Představenstvo ČD Cargo, a.s. rozhodlo dne 17.8.2021 o výjimce z platného Opatření č. 2/2020 výkonného ředitele k úsporám provozních nákladů a investic ČD Cargo a zároveň  i z Opatření č. 0003/2020 ředitele O10 GŘ ČD Cargo k aplikaci úkolů výkonného ředitele, a to konkrétně v oblasti realizace výplaty nenárokových odměn.

Rozhodnutím představenstva ČD Cargo bylo rozhodnuto o stanovení limitu na měsíční odměny z fondu vedoucího (SLM 10445) pro měsíce srpen a září 2021, a to následovně:

· pro měsíc srpen se určuje objem odměn ve výši 0,25 % z plánovaného objemu MN na měsíc srpen 2021;

· pro měsíc září se určuje objem odměn ve výši 0,75 % z plánovaného objemu MN na měsíc září 2021.

Rozdělení a vyplacení odměn zaměstnancům JOS za měsíc srpen 2021 a následně za měsíc září 2021 lze vyplatit do stanovené výše pro jednotlivý měsíc, přičemž rozhodnutí o rozdělení a vyplacení odměny je plně v kompetenci příslušného ředitele.

 

 

 

Bowlingový turnaj Českých drah, a.s.

 

České dráhy, a.s. - OJ OŘOD Východ, OŘOD Střed a OŘOD Západ ve spolupráci s odborovými organizacemi pořádají

 

Turnaj v bowlingu mužů a žen pro rok 2021

 

Termín: 22. září 2021

Místo: BOWLING ZONE Pardubice

 

Podmínky účasti jsou stanoveny Směrnicí pro organizování sportovních akcí v rámci ČD, a.s.

Zúčastnit se mohou všichni zaměstnanci a důchodci ČD, a.s. – OJ OŘOD.

 

Účastníci startují v době svého volna.

 

Každé OŘOD nominuje do soutěže dvě družstva za každé regionální pracoviště a jedno družstvo za ředitelství.

Každé družstvo je čtyřčlenné s minimálně jednou ženou.

 

Příjem přihlášek na kontaktu:

beranova@zap.cd.cz , tel. 725 578 973

 

Termín pro příjem přihlášek je do 10.9.2021

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.