Zasedání prezidia FVČ zrušeno!!!

S ohledem na aktuální vývoj a platná nařízení vlády ČR včetně pokračujícího nouzového stavu se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 21. října 2020 v Praze.

V případě vzniku potřeby bezodkladného projednání je agenda projednávána elektronickou formou per rollam.

Následující nejbližší zasedání prezidia FVČ v plánovaném termínu 11. listopadu 2020 se uskuteční dle vývoje situace.

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.