Informace z kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

Dne 6. listopadu proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. V úvodu zaměstnavatel Momentka z průběhu kolektivního vyjednáváníkonstatoval ochotu odborových centrál (OC) jednat o koncepci, kterou navrhl i následnému hledání společných stanovisek. V dalším jednání zaměstnavatel přistoupil na návrh OC v Příloze č. 3 PKS „Stravování“, včetně navýšení zahraničního stravného. Dále proběhla diskuse k problematice Kondičně ozdravných pobytů (KOP), výši dovolené, odměňování zaměstnanců skupiny SOKV, nastavení mimořádné odměny, navýšení osobního ohodnocení a výši tarifů – v těchto bodech nebylo dosaženo shody. V dalším jednání byly odstraněny některé rozpory v Příloze č. 4 „Pokyn k uplatňování bodů PKS“. Zaměstnavatel a OC se dohodly, že ustanovení v návrhu PKS 2024, které jsou vázány na „konsolidační balíček“ byly přijaty v původním znění, z důvodu snahy o uzavření PKS 2024 s tím, že po ukončení legislativního procesu bude ihned otevřeno kolektivní vyjednávání v bodech týkajících se pouze benefitů, které mají přímou vazbu na novou legislativu. Zaměstnavatel na další kolektivní vyjednávání připraví nový návrh, který bude vycházet z předložených návrhů OC na dnešním jednání. Příští KV proběhne dne 14. listopadu a o jeho vývoji bude členská základna informována.

za FVČ Ivan Horna

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.