Pokračování kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

V úterý 18. ledna 2022 proběhlo v sídle OSŽ (Dům Bohemika) další kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. za uzavření PKS na období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

V úvodu jednání nejprve zaměstnavatel informoval o vydané změně Opatření Ř-O10 k testování zaměstnanců na Covid-19 (dle změny Opatření MZ ČR) a o možnosti využití mobilního očkovacího místa v budově ministerstva dopravy všemi zaměstnanci skupiny ČD dne 14. února 2022 od 8:00 do 12:00 hodin.

V další části jednání byly projednávány návrhy úprav IN PERs-42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení. Zde se podařilo nalézt shodu nad doplněním části textu, ale rozpory přetrvávají v navrhovaném zvýšení některých Motivačních složek.

Dále byl projednáván návrh úpravy IN PERs-49-B-2019 k poskytování KOP zaměstnancům. Zde nadále přetrvává rozpor v oblasti návrhu zkrácení periody poskytování KOP pro zaměstnání dispečer.

V textu návrhu PKS se nadále nepodařilo zatím dojít k žádnému významnému posunu v přiblížení stanovisek a v současnosti přetrvávají všechny známé rozpory včetně délky pracovní doby, nároku na dovolenou a mzdového navýšení. Na návrh části OC i zaměstnavatele obě strany souhlasily s „otevřením“ části již dohodnutých článků. Zda tato cesta ve finále povede ke sblížení stanovisek se ukáže až v průběhu dalších jednání, která by měla proběhnou dne 26. ledna a 2. února 2022.

V závěru jednání OC souhlasily s návrhem zaměstnavatele, že text nové PKS již nebude vydáván v tištěné podobě, ale bude distribuován pouze v elektronické podobě.

O dalším vývoji jednání bude členská základna průběžně informována.

 

za vyjednávací tým FVČ Robert Benda 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.