Informace z kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

Dne 18. října proběhlo v prostorách GŘ ČD další kolo jednání k podobě kolektivní smlouvy ČD pro rok 2024.

V úvodu zaměstnavatel zopakoval své poslední návrhy, které byly předneseny na výjezdním kolektivním vyjednávání. Zaměstnavatel nadále trvá na maximálním zvýšení tarifních stupňů a smluvních mezd o 1 %, zvýšení objemu finančních prostředků v osobním ohodnocení o 1.5 %, poskytnutí mimořádné odměny ve výši 7.500 Kč za leden 2024, rušení KOP a rušení dodatkového volna. V příplatkové sféře navrhuje zachovat výši jako v letošním roce u příplatků za flexibilitu, za práci přesčas, příplatku za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích a kompenzaci za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem.

K dohodě nedošlo ani v oblasti mimořádné odměny, odstupného a zahraničního stravného.

I přes to, že zaměstnavatel označil zaměstnance vlakových čet za jednu z klíčových profesí, odmítá nadále úpravu jejich tarifních tříd dle návrhu FVČ.

K návrhu zaměstnavatele se následně vyjádřili zástupci odborových organizací působících u ČD, pro které je předložený návrh nepřijatelný. Odborové organizace nadále požadují (vzhledem k výši inflace) vyšší mzdový nárůst včetně smluvních mezd, zachování KOP, dodatkového volna a dalších benefitů, které jsou součástí letošní kolektivní smlouvy.

V průběhu jednání došlo k dohodě o zachování příplatku za nepravidelný nástup v současné adresné podobě. Tento příplatek bude součásti kolektivní smlouvy, a to ve stávajícím znění i výši, a nebude již s ním uvažováno pro přesun do oblasti osobního ohodnocení. Dále byly odstraněny některé trvající rozpory v oblasti zajištění možnosti odpočinku na lůžku, rozvržení pracovní doby, přípravných prací a odstavných dob.

Oblast Sociálního fondu bude řešena dle výsledku legislativního procesu konsolidačního balíčku a jeho dopadů na znění zákona č. 77/2002 Sb. o transformaci ČD, s.o.

Termín pokračování kolektivního vyjednávání byl stanoven na 30. října dopoledne. O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.


Za tým kolektivních vyjednávačů FVČ

                                                                                                                                        Košťál Aleš

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.