Zasedání prezidia FVČ zrušeno!

S ohledem na aktuální vývoj a platná nařízení Vlády ČR včetně pokračujícího nouzového stavu se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 22. dubna 2020 v Praze.

V případě vzniku potřeby bezodkladného projednání je agenda projednána elektronickou formou per rollam.

Následující nejbližší zasedání prezidia FVČ v plánovaném termínu 13. května 2020 se uskuteční dle vývoje situace.

za P-FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.