Informace z průběhu kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

Ve dnech 2. až 4. října 2023 proběhlo v Železné Rudě výjezdní kolektivní vyjednávání za PKS ČD, a.s., na rok 2024. Za FVČ se tohoto jednání účastnili pánové Benda a Košťál. Zahájení jednání se zúčastnil generální ředitel Mgr. Michal Krapinec. Za vedení ČD, a.s. byli dále přítomni členové představenstva Mgr. Blanka Havelková a Ing. Mgr. Lukáš Svoboda. V podvečer prvního jednacího dne se dostavil i další člen představenstva Ing. Jiří Ješeta, který přítomné informoval o aktuálním vývoji v oblasti smluv s jednotlivými objednavateli.

V úvodu jednání se diskutovaly všechny navrhované změny zaměstnavatele a odborových organizací s tím, že se postupně „projel“ celý text návrhu nové PKS. Většina sporných bodů je nadále nedořešena a zůstává v rozporu. Zaměstnavatel neustále opakoval, že na navýšení osobních nákladů v nové PKS má v plánu cca 450 mil. Kč a tuto hranici nehodlá překročit. Během celého jednání zaznívaly ze strany zaměstnavatele jednotlivé návrhy, které se od sebe parametricky mírně odlišovaly, ale ve své podstatě stále znamenaly stejný objem finančních prostředků.

Ve svém posledním návrhu zaměstnavatel navrhuje nárůst tarifních a smluvních mezd o 1% a nárůst objemu prostředků pro osobní ohodnocení o 1,5% nad stávající objem. Vzhledem k plánované změně katalogu prací u zaměstnanců OCÚ, nabízí pro „TOP smluvní mzdy“ vybraných provozních profesí 30 mil. Kč a dále plánuje v katalogu prací navýšit o jeden TS strojvedoucí (vyjma TS 12) a strojmistry (vyjma TS 13). Dále navrhuje redukovat dodatkové volno z jednoho týdne na 2 dny a redukci (rušení) Kondičních ozdravných pobytů ve stávající podobě s návrhem jejich „odlehčené“ podoby v délce jednoho týdne s použitím vlastní dovolené zaměstnance a hrazené ze Sociálního fondu ČD (dnes známá verze pseudo KOP osobních pokladní a vybraných skupin zaměstnanců).  Součástí návrhu zaměstnavatele je i jednorázová odměna všem zaměstnancům ve výši 7500,- Kč, která znamená další navýšení osobních nákladů o 1,1%.

Sečteno a podtrženo to znamená, že zaměstnavatel v současnosti nabízí všem zaměstnancům navýšení o cca 3,6%, ale s tím, že zároveň někteří zaměstnanci ztratí část placeného dodatkového volna a všichni zaměstnanci s nárokem na KOP podstatnou část tohoto benefitu.

Federace vlakových čet uvedený návrh zaměstnavatele považuje za nepřijatelný a některé jeho pasáže týkající se zaměstnaneckých benefitů (především KOP) i za předčasné, a to s ohledem na nejasnosti ve finální podobě tzv. ozdravného balíčku a jeho dopadů na oblast danění zaměstnaneckých benefitů.

Dále Federace vlakových čet, s ohledem na dopady novelizace zákoníku práce v oblasti délky směny při dodržení poskytnutí volna v rámci 24 hodin, které nejvíce negativně zasáhnou do plánování směn mobilního personálu (vlakové čety a strojvedoucí), požaduje zohlednění skutečnosti zhoršení podmínek režimu práce pro všechny dotčené zaměstnance a zaměstnavatelem navrhované zohlednění navýšení TS většiny strojvedoucích (i strojmistrů) vztáhnout i na zaměstnance vlakových čet.

Pokračování kolektivního vyjednávání je plánované na dny 18. a 30. října 2023 v Praze. O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

tým kolektivních vyjednavačů FVČ

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.