Upřesnění provádění periodických lékařských prohlídek v době vyhlášeného nouzového stavu - informace O10 GŘ ČD

Odbor péče o zaměstnance Českých drah vydal následující informaci pro zaměstnance ČD:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě doporučení vlády dochází k postupnému obnovení provádění lékařských prohlídek PLS.

Některá zdravotnická zařízení sami kontaktují zaměstnace ČD, u kterých v době vyhlášení nouzového stavu propadla periodická lékařská prohlídka, aby se na prohlídku dostavili.

Prosíme, kontaktujte svého praktického lékaře a požádejte o výpis ze zdravotní dokumentace. V případě, že vám lékař výpis ze zdravotní dokumentace poskytne, anebo již výpis máte z předchozího období (mladší 90 dnů), je možno lékařskou prohlídku absolvovat. V tomto případě si domluvte termín se zdravotnickým zařízením.

Pokud ovšem výpis z objektivních důvodů (praktický lékař neordinuje) nejste schopni zajistit, není nutné lékařskou prohlídku vykonat a reagovat na objednání zdravotnického zařízení. Nový termín vám bude sdělen přes příslušné CPS.

Stále platí Usnesení vlády ČR č. 214 ze dne 15. 3. 2020, které stanovuje, že po dobu trvání nouzového stavu není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

Tato informace se týká pouze zaměstnanců ČD, u kterých již došlo k propadnutí periodické prohlídky a zároveň jsou kontaktováni zdravotnickým zařízením. V ostatních případech budou lékařské prohlídky řešeny standartním způsobem - tedy prostřednictvím příslušného CPS.Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.