Jednání Správy železnic, s.o. s představiteli odborových centrál k problematice FKSP 2022

V pátek 17.prosince 2021 proběhlo on-line formou letošní poslední jednání vedení Správy železnic, s.o. (dále SŽ) s představiteli odborových centrál (dále OC) primárně k problematice FKSP na rok 2022.

V úvodu zaměstnavatel předložil souhrnný materiál Rámcových i Centrálních zásad hospodaření FKSP na rok 2022, který obsahoval jednotlivá stanoviska OC ke sporným bodům. Následovalo vyjádření jednotlivých postojů všech OC. V reakci na přednesená vyjádření předložil zaměstnavatel nový ucelený návrh, který však odstranil pouze minimum rozporů. S ohledem na vzájemnou odlišnost názorů zaměstnavatele i jednotlivých OC nedošlo k většímu posunu a text Rámcových a Centrálních zásad FKSP na příští rok nebyl sjednán.

V další části jednání zaměstnavatel přítomné seznámil s dopady novelizace NV 589/2006 Sb. o pracovní době zaměstnanců v dopravě na pracoviště SŽ. U cca 280 zaměstnanců má novelizace dopad do rozvržení pracovní doby a je nutno u nich upravit vzorové směny.

V závěru jednání zaměstnavatel informoval o vývoji mezd a zaměstnanosti za období 1-11/2021. V této souvislosti zaměstnavatel dále informoval o manažerském rozhodnutí GŘ SŽ o výplatě pololetní odměny všem zaměstnancům SŽ se mzdou za měsíc prosinec 2021.

Další jednání k výše uvedené problematice je plánováno na středu 5. ledna 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.