Výběr z Infolistu FVČ č. 4/2020

Ukončení prodeje jízdních dokladů ve vlacích

V reakci na současnou situaci vydala Ř-O14 GŘ ČD následující opatření:

S účinností od 00:00 hodin dne 16. 3. 2020 do odvolání ukončí obsluha vlaku (včetně strojvedoucích 0/0-S) prodej jízdních, přepravních a rezervačních dokladů ve vlacích ČD.

Do odvolání se zavádí pouze vizuální kontrola průkazů a jízdních dokladů bez fyzického převzetí a případného označení, včetně neodepisování kilometrů v KMB (bude provedeno následně po skončení platnosti tohoto opatření).

Plastové In Karty k zařízení POP za účelem vyčtení jízdních dokladů nepřikládejte, u cestujícího pouze dotazem zjistěte, jaká aplikace (jízdní doklad) je v In kartě nahraná. Jízdní doklady eTiket, VIK a OIK standardně načtěte na dálku zařízením POP, případně zadejte do POP kód transakce sdělený cestujícím.

Veškeré činnosti spojené s vlakovou dokumentací, činnosti před odjezdem vlaku a dopravní technologické činnosti spojené s odjezdem vlaku jsou tímto opatřením nedotknuty.

Cestující bez jízdních dokladů vyzvěte k jejich zakoupení prostřednictvím e-shop nebo aplikace Můj vlak, pokud to nebude možné, přepravte je do jejich cílové/přestupní stanice i bez jízdního dokladu.

Prodej jízdních a rezervačních dokladů přes eShop ČD, aplikaci Můj vlak a u pokladních přepážek je zachován.

 

Přerušení výkonu prověrek BOZP

S ohledem na aktuální vývoj v opatření k zamezení šíření infekce viru COVID-19 došlo do odvolání u všech zaměstnavatelů, kde působí FVČ,  k dočasnému přerušení  provádění fyzických prohlídek BOZP na pracovištích zaměstnavatele.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.