Vyhlášení preventivních opatření pro provozní zaměstnace ČD proti šíření koronaviru COVID 19

V souvislosti se snahou omezit šíření nákazy novým koronavirem COVID 19 v ČR vydala ředitelka O14 GŘ ČD dne 9. března 2020 Pokyn č. 3/2020 s následným dodatkem č. 1 ze dne 10. března 2020

Kompletní znění uvedeného Pokynu je zaměstnancům k dispozici v aplikaci DkS a členské základně FVČ na prezidiu FVČ.

Výběr nejzásadnějších informací, které jsou obsahem  uvedeného Pokynu, je následující:

Kontaktování linky 112

Pokud se na pověřeného zaměstnace ČD (ve vlaku nebo ve stanici) obrátí cestující s tím, že má příznaky respiračního onemocnění (horečka, kašel, dušnost), neprodleně v této věci kontaktujte linku 112.

Kontrola jízdních dokladů

Při kontrole jízdních dokladů ve vlaku postupujte přiměřeně dle PL V-21 s tím, že v rámci možností omezte na minimum přebírání dokladů, průkazů a karet do rukou. Předložené doklady kontrolujte, je-li to možné, pouze vizuálně, načtením aztéckého kódu nebo požádejte cestujícího o přiložení bezkontaktní karty ke čtěčce. Pokud jízdenky označujete kleštěmi, razítkem nebo náhradním způsobem, proveďte označení ve spolupráci s cestujícím se snahou omezení fyzického kontaktu. V případě podezření na padělaný, neoprávněně měněný nebo neplatný doklad postupujte standardním způsobem.

Přijímání platebních prostředků

Při úhradě jízdních dojkladů vyzvěte cestující, aby před platbou finanční hotovostí upřednostnili platbu kartou.

Při použití platebních karet nebo elektronických peněženek (EP) vyzvěte cestujícího, aby kartu sám přiložil k platebnímu terminálu, čtečce EP nebo, je-li to možné, sám vložil kartu do slotu pro kontaktní čipové karty, popř. protáhl štěrbinou pro načtení magnetického proužku.

V případě, že je to technicky možné, doporučujeme mít po dobu celé směny PINPAD na vnější straně pokladní přepážky, aby byl pro cestující dostupný.

Současně nadále platí doporučení dodržování zásad zvýšené hygieny rukou včetně používání zaměstnavatelem přidělených dezinfekčních prostředků (gelů)!!!

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.