Výzva členům FVČ

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

v uplynulém týdnu došlo k přírodní katastrofě, kdy silné bouře a tornádo zpustošily některé části naší republiky a tisícovky občanů byly jejich řáděním postiženy. V této souvislosti se prezidium FVČ obrací na předsedy ZO FVČ, aby zjistili, zda některý z členů jejich základní organizace nepatří mezi takto postižené.

Zároveň jednotlivé členy FVČ vyzýváme, aby v případě, že náleží mezi postižené přírodní katastrofou, co nejdříve kontaktovali předsedu své ZO FVČ za účelem zprostředkování poskytnutí pomoci ze strany P-FVČ.

Tato výzva je trvalé platnosti i pro případné přírodní katastrofy, které bohužel můžou v budoucnosti nastat.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.