Objednávkový e-katalog výstrojních součástí ČD je nově dostupný z veřejného internetu

Dle informací z O10 a O22 GŘ ČD byla dnešního dne (25.10.2021) spuštěna možnost využití e-katalogu výstrojních součástí z prostředí veřejného internetu. Pro zaměstnance s povinností nosit stejnokrojové součásti (či akční oděv) ČD je e-katalog dostupný v zaměstnaneckém portálu pod záložkou "výstrojní součásti".

Dlouho očekávaná novinka, tak umožňuje zaměstnanci učinit objednávku z pohodlí domova, aniž by musel být připojen k vnitřní intranetové síti ČD.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.