Pokračování kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

Ve středu 26. ledna 2022 proběhlo v sídle OSŽ (Dům Bohemika) další kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. za uzavření PKS na období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

Samotnému kolektivnímu vyjednávání předcházelo samostatné jednání kolektivních vyjednavačů jednotlivých odborových centrál, při kterém se podařilo vyjasnit si jednotlivé priority a další společný postup v rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem.

V následném kolektivním vyjednávání zaměstnavatel předložil nový návrh, který významně posunul vpřed možnost sjednání textu PKS v dohledné době. Především zaměstnavatel odstoupil od požadavku navýšení fondu týdenní pracovní doby a sjednocení výměry dovolené. V obou případech souhlasil se zachováním stavu dle současné PKS. Ve mzdové oblasti se vzájemná stanoviska velmi přiblížila u příplatkové sféry, ale ve sféře navýšení tarifních mezd stále panuje výrazný rozpor. Naopak ke sblížení vzájemných stanovisek došlo v oblasti stanovení výše stravného pro mobilní personál.

V další části jednání byly projednávány návrhy úprav IN PERs-42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení. Zde se podařilo nalézt shodu u podstatné části Motivačních složek, ale stále přetrvává částečný rozpor v oblasti položek týkajících se strojvedoucích, a to především ze strany Federace strojvůdců ČR.

Dále byl projednáván návrh úpravy IN PERs-49-B-2019 k poskytování KOP zaměstnancům. Zde se podařilo nalézt návrh řešení, který je akceptovatelný pro všechny zúčastněné, ale konečná dohoda nad tímto návrhem je svázána s finální dohodou a podpisem PKS.

Další kolo kolektivního vyjednávání je naplánováno na 2. února 2022.

O dalším vývoji jednání bude členská základna průběžně informována.

 

za vyjednávací tým FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.