Správa železnic - 4. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání ze dne 27. 9. 2022

Dne 27. 9. 2022 se v sídle organizace konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivní smlouvy včetně návrhu jednorázových mimořádných odměn v roce 2022.

Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru, reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily se zaměstnavatelem ohledně nárůstu tarifních mezd.

Další jednání bude v sídle organizace dne 30. 9. 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.