Společná informace z jednání s centrálami odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, ze dne 11. 12. 2020

Dne 11. prosince 2020 probíhalo formou videokonference jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci centrál odborových organizací.


Body jednání:


1. Informace o poskytnutí pololetní mimořádné odměny generálního ředitele všem zaměstnancům se mzdou za měsíc listopad 2020 za splnění mimořádných a jednorázových úkolů ve ztížených podmínkách epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu.


2. Doplnění novely Pracovního řádu SŽ s účinností od 1. 1. 2021 – shoda.


3. Zásady FKSP – na straně odborových organizací opakovaně nedošlo k jednotnému stanovisku - bude dále jednáno. Spornými body jsou zejména stanovení limitů finančních prostředků na hromadně organizované zájezdy, kulturní a sportovní akce z C-FKSP pořádaných odborovými organizacemi a podmínky individuálních rekreací z C-FKSP.


4. Bylo zahájeno projednávání Celkové zprávy z prověrek BOZP 2020.


5. Byla poskytnuta informace, že do 31. 3. 2021 bude možné používání starých výstrojních součástek, od 1. 4. 2021 bude umožněno používání již jen nových výstrojních součástek. Ze strany odboru nákupu a veřejných zakázek (O8) bude v příštím týdnu vydán upřesňující podrobný pokyn.

Další jednání se bude konat dne 18. 12. 2020 v 09:30 hod.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.