"Inflační pojistka" v letošní PKS Českých drah, a.s.

S ohledem na aktuální inflační vývoj a blízký termín přelomu poloviny roku, se stále více členů z řad zaměstnanců Českých drah dotazuje, jak je to ve skutečnosti s tzv. „inflační pojistkou“ v letošní PKS.


Danou problematiku řeší bod 6.1 základního textu PKS, který uvádí závazek zaměstnavatele, že „Pokud míra inflace meziročně k 30.6.2022 dosáhne 6 %, svolá se ve druhé polovině roku 2022 jednání, jehož obsahem bude návrh na kompenzaci formou mimořádné odměny z důvodu navýšené inflace“ 


Jak všichni zažíváme na vlastní kůži, tak meziroční míra inflace již v květnu dosáhla 16 % a pravděpodobně ještě dále poroste. Uvedenou skutečnost vnímá jak Federace vlakových čet a ostatní odborové organizace, tak i zaměstnavatel. Ten se v rámci pondělní (27.6.2022) porady členů představenstva společnosti s představiteli odborových centrál vyjádřil, že si je plně vědom svého závazku z PKS a avizoval úmysl v následujícím týdnu předložit vlastní návrhu na řešení dané kompenzace formou změny PKS.

Samozřejmě ani odborové organizace nezahálely a v rámci společných konzultací zaujaly svá stanoviska s představou o výši a způsobu kompenzace. Po obdržení avizovaného návrhu zaměstnavatele bude jasné, do jaké míry se zaměstnavatel představám odborových organizací přiblížil, či zda je naplnil. Ze zkušenosti se však obávám, že opak bude pravdou a k přiblížení se k představám zaměstnanců, které odborové organizace zastupují, povede složitá cesta náročných jednání v průběhu „horkého“ léta.

Současně lze předpokládat, že naléhavost konání přesvědčit zaměstnavatele o přijetí spoluzodpovědnosti za nalezení formy pomoci zaměstnancům v době hrozivě rostoucích cen energií a inflace nastává i u dalších společností ČD Cargo, a.s. a Správa železnic, s.o.


O dalším aktuálním vývoji bude členská základna průběžně informována.

Za FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.