Stanovisko P-FVČ k návrhu změny PKS ČD, a.s. 2020

Na svém jednání dne 13. srpna 2020 prezidium FVČ mimo jiné projednalo návrh zaměstnavatele na změnu letošní PKS ČD, a.s.

 

Návrh zaměstnavatele s odůvodněním zásadního propadu plánovaných příjmů způsobeným opatřeními státních a správních úřadů v souvislosti s pandemií COVID-19 je restriktivní a obsahuje tyto body:

Dovolená– Sjednocení výměry dovolené na 5 týdnů pro všechny zaměstnance

Stravenky/stravování v jídelně/stravné– Snížení výše denního příspěvku z provozních nákladů na stravování o částku 10 Kč u stravenek, stravného mobilního personálu i u stravování v provozovnách smluvních partnerů

Příspěvek na penzijní spoření– Snížení o 300 Kč standardního příspěvku ČD pro všechny sazby – nově sazby 600 Kč, 700 Kč, 900 Kč a 1050 Kč + ponechání možnosti navýšení o 750 Kč za nečerpaný příspěvek na životní pojištění

Příspěvek na udržení zdravotní a odborné způsobilosti– Zrušení příspěvku

Pracovní doba– Prodloužení na 40 hodin týdně u THP administrativních pozic

Příplatek za práci o sobotách a nedělích– Snížení sazby příplatku na 11% průměrného výdělku

Příplatek za dělenou směnu – Snížení sazby příplatku na 40% průměrného výdělku

 

Prezidium Federace vlakových čet předložený návrh odmítá a zásadně s ním nesouhlasí. V obsahu návrhu chybí jakékoliv vyčíslení plánovaných finančních úspor a tak nelze objektivně posoudit, zda v případě realizace uvedeného návrhu budou mít takto nastavené restriktivní opatření kýžený ekonomický přínos. Federace vlakových čet je přesvědčena, že nikoliv a naopak v současné době nedostatku provozních zaměstnanců zastáváme názor, že jakékoliv snížení finančních příjmů zaměstnanců bude znamenat jejich další odliv od společnosti.

 

Zaměstnavatel plánuje svůj záměr návrhu projednat s odborovými organizacemi na společném jednání dne 28. srpna 2020. 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.