ČD Cargo, a.s. - informace z kolektivního vyjednávání

Ve dnech 27. a 29. září 2022 proběhly další kola kolektivního vyjednávání. Obě strany se dohodly Představitelé zaměstnavatele ČD Cargo, a.s. v průběhu kolektivního vyjednávání (zdroj: twitter OSŽ)na formě uzavření v podobě dvou dokumentů – změny stávající PKS s platností do konce roku 2022 a nové PKS s platností od 1. ledna 2023 na další období.

Ve mzdové oblasti došlo k částečnému sblížení stanovisek zaměstnavatele a zástupců OC, nadále však rozpor přetrvává. Dále nejsou uzavřeny body týkající se poskytnutí mimořádné odměny za překročení hospodářského výsledku, poskytování příspěvku na stravování a cestovních náhrad a v IN „Osobní ohodnocení“ není plně uzavřena oblast poskytování některých příplatků.

Zástupci odborových organizací při kolektivním vyjednávání na ČD Cargo, a.s. (zdroj: twitter OSŽ)V následujícím jednání je předpoklad projednání dalších návrhů týkajících se mzdové oblasti s cílem odstranění zbývajících rozporů v návrhu PKS i IN. Další termíny kolektivního vyjednávání jsou dohodnuty na 7. a 10. října 2022. O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

Za FVČ sepsal Ivan Horna

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.