Dohoda o vyplacení mimořádné odměny z důvodu vypořádání inflační doložky u ČD, a.s. uzavřena

Zaměstnavatel a zástupci odborových organizací působících na ČD, a.s., se na jednání dne 10. srpna 2023 dohodli, na základě bodu 6.1 základního textu PKS ČD, a.s., na rok 2023, na vyplacení mimořádné odměny ve výši 10.000,- Kč všem zaměstnancům ČD, a.s., s vyúčtováním mzdy za měsíc srpen 2023.

Zaměstnavatel a zástupci odborových organizací se dále dohodli o převedení těchto příplatků a příspěvků s účinností od 1. 1. 2024:

  • Příplatek za režim práce, včetně příplatku za nepravidelný náastup a příplatku za krátkou směnu.

  • Příplatek za zaškolování.

  • Příspěvek na udržení zdravotní a odborné způsobilosti.

  • Příplatek za praxi.

   Objem finančních prostředků z příplatků bude převeden následovně:

  • Objem finančních prostředků z příplatku za režim práce, včetně příplatku za nepravidelný nástup a příplatku za krátkou směnu, bude převeden do mzdových tarifů a vzniknou 3 tarifní tabulky (bez režimu práce, vybraná zaměstnání a ostatní zaměstnanci s režimem práce).

  • Objem finančních prostředků z příplatku za praxi a příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti bude převeden do osobního ohodnocení. Parametry osobního ohodnocení budou podléhat dohodě mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi.

  • Objem finančních prostředků z příplatku za zaškolování bude převeden do projektu mentoringu.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.