Kolektivní vyjednávání ve společnosti ČD Cargo, a.s. zahájeno!

V pátek 20. listopadu 2020 proběhla videokonference zástupců odborových centrál a vedení společnosti ČD Cargo, a.s.

Odborovým organizacím byl předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) ČD Cargo na období 2021/2022 a návrh změn souvisejících interních norem. V návrhu PKS jsou především zohledněny legislativní změny a lze očekávat, že dle výsledku legislativního vývoje budou ještě další následovat.

Představitelé odborových organizací se sešli dne 2. prosince 2020 za účelem vypracování společného oponentního návrhu, který byl následně zaslán zaměstnavateli. První jednání týmů kolektivních vyjednavačů a zaměstnavatele je plánováno na čtvrtek 10. prosince 2020 a s ohledem na platná vládní opatření proběhne formou videokonference.

O dalším průběhu a vývoji jednání bude členská základna průběžně informována.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.