Stanovisko odborových organizací při ČD, a.s. k postupu Ministerstva dopravy při výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 a R27

V minulém týdnu se několikrát sešli představitelé odborových organizací působících u Českých drah, a.s., aby se dohodli na společném postupu v otázce kritizovaného a pro odbory neakceptovatelného „rozstřelu“ ministerstva dopravy ČR při výběru dopravce na rychlíkové linky R14 Pardubice-Liberec-Ústí nad Labem a R27 Olomouc-Krnov-Opava-(Ostrava). Intenzivní jednání představitelů odborových organizací byla dnes završena podpisem Společného prohlášení a žádosti o jednání s ministrem dopravy ČR.

Zvolený postup ministerstva dopravy ČR ve svém důsledku povede k nevratnému poškození státem vlastněného (a spravovaného) dopravce s negativními dopady do zaměstnanosti, a tím k narušení sociálního smíru. Nezanedbatelný je i negativní dopad na snížení standardů poskytovaných služeb cestující veřejnosti.

Kompletní znění Společného stanoviska odborových organizací je ke stažení zde

Otázce kritizovaného postupu ministerstva dopravy ČR se věnovala i Dozorčí rada Českých drah na svém čtvrtečním zasedání, protože nestandardní výběr dopravce a dosavadní postup ministerstva dopravy je velmi negativně vnímán i managementem Českých drah.

O dalším vývoji situace bude členská základna průběžně informována.

 

                                                                                              za FVČ Robert Benda

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.