Zasedání prezidia

Ve středu dne 22. února 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc leden 2023. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

-  Návrh změny Dokumentu č. 19 SR 14 „Opatření k činnostem spojených s rezervacemi ARES“. Prezidium projednalo tento návrh s několika drobnými připomínkami.          

- Návrh změny č. 5 IN ČDC KVs3-B-2010 „Provoz a obsluha brzdových zařízení ŽKV“. Návrhem změny této IN se již na dvou svých jednáních zabývala pracovní skupina s účastí zástupce prezidia FVČ. Při jednání PS byly navržené změny prodiskutovány a upraveny.

- Návrh změny č. 7 IN ČDC PTs9-B-2008 „Provozování drážní dopravy“. Návrhem změny této IN se prezidium velice podrobně zabývalo. Rovněž byl předmětem jednání pracovní skupiny i separátního jednání zástupce prezidia FVČ s gestory této IN, při kterém byly zohledněny a akceptovány připomínky FVČ k této IN.

- Návrh změny č. 4 IN ČDCPTs10-B-2011 „Lokomotivní čety“.

- Návrh změny č. 3 IN ČDC ORs34-B-2009 „Metodika kontrolní činnosti“.

- Materiál k hodnocení PKS SŽ na rok 2022, za rok 2022.

- Problematika e-learningových kursů IDS u ČD, a.s. Projednávání se zúčastnili zástupci KNLZ GŘ ČD vedoucí oddělení Bc. Vallová a specialistka vzdělávání p. Prosová.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci o přípravě zasedání Rady FVČ dne 8.3.2023. Jako hosté potvrdili svoji účast členové představenstva ČD, a.s. Ing. Ješeta a Mgr. Havelková.

- informaci o poradě představenstva ČD, a.s. s představiteli OC za účasti ministra dopravy Martina Kupky dne 6.2.2023.

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny VS a OOPP u Správy železnic dne 8.2.2023.

- informaci z jednání s pojišťovací makléřkou dne 13.2.2023. Předmětem jednání byla problematika rozšíření pojištění FVČ pro případ škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání o kategorii řidičů autobusů z povolání. Jedná se o reakci v souvislosti s rozšiřováním společnosti ČD bus.

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny k IN na ČD Cargo, a.s. dne 15.2.2023.

- informaci o přípravě sportovních a kulturních akcí FVČ. Ve dnech 14.-15.2.2023 pořadatelé formou služební cesty osobně navštívili všechna střediska, která budou poskytovat své služby účastníkům letošních akcí FVČ a s provozovateli domluvili konkrétní podmínky.

- informaci z jednání OC s vedením Správy železnic dne 16.2.2022.

- informaci z jednání pracovní skupiny ke změně metodiky přípravy a zkoušek O-04 u ČD, a.s. dne 20.2.2023. FVČ jako jediná odborová organizace působící u ČD, a.s. projevila aktivně zájem o řešení dané problematiky a požádala o členství svého zástupce v této pracovní skupině.

- informaci z jednání pracovní skupiny k VS a OOPP na ČD dne 21.2.2023.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 15. března 2023.

 

 

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.