Návrh změny PKS 2020 u Českých drah, a.s.

V pátek v podvečer dne 7. srpna 2020 obdržely odborové organizace působící u ČD, a.s. od představenstva společnosti návrh na změnu Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. pro rok 2020.
Předložený návrh obsahuje redukce a týká se oblastí dovolené, stravenek a stravného, příspěvku na penzijní připojištění, příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti, pracovní doby, příplatku za práci o sobotách a nedělích a příplatku za dělenou směnu.
Ve zdůvodnění, které je součástí obdrženého návrhu, zaměstnavatel uvádí především následky pandemie COVID-19 a s tím souvisejících opatření státních a správních úřadů ČR majících za následek zásadní propad příjmů, než s jakým počítal rozpočet ČD pro letošní rok.
O předloženém návrhu změny letošní PKS je zaměstnavatel připraven jednat na společném jednání s představiteli OC dne 28. srpna 2020.
Federace vlakových čet se bude obdrženým návrhem podrobně zabývat na jednání prezidia FVČ dne 13. srpna 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.