1. změna PKS ČD Cargo, a.s. dohodnuta - §209 Zákoníku práce

V reakci na aktuální vývoj událostí, které v současnosti ovlivňují všechny občany a firmy v České republice včetně společnosti ČD Cargo, a.s., byla v rámci vyhodnocení ekonomických ukazatelů dohodnuta 1. změna PKS ČD Cargo 2020/2021.


Dohodnutá změna je kompromisní reakcí na současnou ztrátu části přepravních výkonů a snaží se eliminovat restriktivní opatření zaměstnavatele vůči zaměstnancům, která mohou nastat v podobě nařizování dovolené či uplatňování výpovědí z důvodu nadbytečnosti. 

Dohoda zaměstnavateli umožňuje v konkrétních případech využít institut částečné nezaměstnanosti dle §209 Zákoníku práce se sníženou náhradou mzdy. I přes původní minimalistický návrh zaměstnavatele se sociálním partnerům podařilo dohodnout kompromis v podobě 70% náhrady průměrné mzdy. Zároveň se podařilo dohodnout i možné výjimky, u kterých nebude tento institut použit, a to s přihlédnutím na sociální a existenční podmínky jednotlivých zaměstnanců. 1. změna PKS je účinná od 1.4 - 31.8 2020 s tím, že dohodnutá náhrada mzdy je poskytována do 30. 6. 2020. O změně podmínek po tomto tříměsíčním období bude v případě nutnosti nově jednáno.


Spolu s touto změnou bylo dohodnuto i Opatření č. 5 ředitele O10 k aplikaci částečné nezaměstnanosti, které stanovuje bližší podmínky pro použití tohoto institutu. Jeho platnost je do 30.6 s tím, že se odborové centrály dohodly, že v případě potřeby budou jednat dle vývoje situace o možném prodloužení i po tomto datu.


Oba výše uvedené dokumenty jsou umístěny v sekci "Kolektivní smlouvy".

za FVČ Robert Benda


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.