Informace k výměně Železničních průkazek s končící platností

S ohledem na blížící se první vlnu In Karet s aplikací Železniční průkazka, kterým končí fyzická platnost, vydal O10 GŘ ČD informaci s manuálem k jejich výměně

Výměna In Karty se týká držitelů In Karet - zaměstnanců ČD i ostatních držitelů jízdních výhod, jejichž karta má v daný okamžik fyzickou platnost kratší než 62 dní.

Fyzická platnost karty je uvedena na lícní straně In Karty v pravém dolním rohu - údaj "Platnost karty".

Je třeba počítat s tím, že nová karta bude k vyzvednutí za 3-4 týdny po podání žádosti.

Doporučujeme všem zkontrolovat si platnost karty a naplánovat si zažádání o duplikát cca měsíc až měsíc a půl před koncem platnosti. Současně upozurňujeme, že o duplikát zaměstnanecké In Karty lze žádat nejdříve 62 dní před koncem platnosti karty!

Výměna karty je zpoplatněna dle předpisu ČD Ok10 manipulačním poplatkem ve výši 100,- Kč.

Kompletní znění vydané informace O10 GŘ ČD s manuálem k podání žádosti je ke stažení zde .  


    

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.