Jednání představitelů odborových organizací s ministrem dopravy o problematice jízdních výhod na železnici

Ve středu 8. července 2020 se uskutečnilo další pracovní jednání představitelů odborových organizací působících na české železnici s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími představiteli ministerstva dopravy k problematice režijních jízdních výhod na železnici.

Za Federaci vlakových čet se jednání účastnil viceprezident FVČ Aleš Košťál.

Tématem diskuze byla především problematika železničářských režijních jízdních výhod v prostředí postupující liberalizace, zejména v případech, kdy objednatelé železniční dopravy v závazku veřejné služby uzavírají s dopravcem tzv. brutto smlouvy. Nejproblematičtější je především situace, kdy se uzavírá tato brutto smlouva na podkladě předchozího nabídkového řízení, což v praxi jasně dokládá současný stav trvající v Jihomoravském kraji. Tento stav z pohledu odborových organizací není ideální ani vyhovující.

Po obsáhlé diskusi, ve které byly prezentovány představy o možnostech způsobu řešení současného nevyhovujícího stavu z obou stran, došlo k dohodě nad tím, že Ministerstvo dopravy svolá společné jednání vrcholových představitelů Ministerstva dopravy, Českých drah, Správy železnic, Jihomoravského kraje a odborových organizací za účelem dosažení dohody na takovém nastavení systému režijních jízdních výhod na železnici v Jihomoravském kraji, tak aby mohl být vnímán jako optimální řešení dané problematiky, které bude použitelné i v dalších podobných situacích.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.