Dopis GŘ Správy železnic všem zaměstnancům

Generální ředitel Správy železnic, státní organizace oslovuje všechny zaměstnance následujícím dopisem, který poskytujeme v plném znění:

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.