Dopis GŘ Správy železnic všem zaměstnancům

Generální ředitel Správy železnic, státní organizace oslovuje všechny zaměstnance následujícím dopisem, který poskytujeme v plném znění:

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.