1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2023 dohodnuta a podepsána

V úterý 28. února 2023 došlo v rámci probíhajícího kolektivního vyjednávání k dohodě a podpisu 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s., na rok 2023. Dohodnutá změna se týká úpravy Přílohy č. 4 „Stravování a náhrady výdajů“.

S účinností od 1. dubna 2023 dochází k navýšení nominální hodnoty stravovací poukázky (stravenky) ze současných 120,- Kč na 140,- Kč. Při směně delší jak 12 hodin se navyšuje hodnota další stravovací poukázky ze současných 44,- Kč nově na 60,- Kč.

Zaměstnancům, kterým zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování formou tzv. stravovacího paušálu se tento příspěvek zvyšuje ze současných 60,- Kč nově na 70,- Kč za každou směnu.

Zaměstnancům, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce (mobilní zaměstnanci), se zvyšují cestovní náhrady (stravné) na maximální možnou hodnotu rozpětí dle platné vyhlášky MPSV takto:

153,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (ze současných 138,- Kč);

236,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin (ze současných 210,- Kč);

367,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (ze současných 325,- Kč).

Současně se v rámci jednání zaměstnavatel s odborovými organizacemi dohodl, že od dubna 2023 dojde u zaměstnanců, kterým jsou poskytovány papírové stravovací poukázky (stravenky), k jejich nahrazení elektronickou formou tzv. e-Starvenkou.

Ostatní ustanovení letošní PKS ČD, a.s. zůstávají beze změny.

za FVČ sepsal Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.