Informace z průběhu kolektivního vyjednávání k návrhu změny PKS ČD, a.s., na rok 2020

V rámci plánované pravidelné porady představenstva ČD, a.s. s představiteli odborových organizací působících u této společnosti dne 28. srpna 2020 proběhlo i kolektivní vyjednávání k návrhu 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s., na rok 2020, kterou zaměstnavatel předložil 7. srpna 2020.

 

V úvodu kolektivního vyjednávání vystoupil předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Bc. Nebeský, který za podpory dalšího člena představenstva Mgr. Krause, MSc., přítomné informoval o aktuální hospodářské situaci Českých drah, a.s. a o důvodech, které představenstvo vedou k předložení návrhu změny PKS.

Následně zaměstnavatel přistoupil k prezentaci jednotlivých bodů návrhu změny a jejich zdůvodnění.

Po vyslechnutí argumentů zaměstnavatele se vždy názorově vyjádřili představitelé OC a to buď jednotlivě, nebo společně. Finální výsledek byl však vždy stejný a ani jeden z návrhů zaměstnavatele nebyl žádnou OC akceptován. Tedy s jedinou výjimkou, kdy představitel jedné nejmenované OC vyslovil souhlas s návrhem zrušení příspěvku na zdravotní a odbornou způsobilost. Na konečném výsledku to však nic nezměnilo a k dohodě o změně PKS nedošlo.

V závěru jednání zaměstnavatel sdělil, že kolektivní vyjednávání považuje dále za otevřené a požádal všechny odborové organizace o písemné zaslání jednotlivých stanovisek do středy 2. září 2020.

Současně s tím byly OC požádány, aby jejich stanoviska obsahovala i náměty na možné úspory. Tento nevšední požadavek vcelku hodně vypovídá o situaci zaměstnavatele. K činnosti odborových organizací hledání úspor nepatří. Tato činnost náleží managementu společnosti a odborové organizace jsou pouze partnery v sociálním dialogu.

 

                                                                                                                                                                                           Za Federaci vlakových čet Robert Benda     

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.