Výběr z Infolistu FVČ č. 1/2022

Tvorba plánu dovolené a dodatkového volna u ČD, a.s., v roce 2022

S ohledem na množství dotazů k problematice plánování dodatkového volna, které pro letošní rok je novinkou v obsahu platné PKS ČD, a.s., přinášíme výňatek z pokynu ředitelky O-10 GŘ ČD, který byl v uvedené problematice rozeslán vedení organizačních jednotek ČD, a.s.

Dle § 217 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhotovit písemný rozvrh čerpání dovolené tak, aby mohla být dovolená vyčerpána do konce kalendářního roku, ve kterém nárok na dovolenou vznikl. Současně je nutné, aby v plánu dovolené byl také vytvořen plán čerpání dodatkového volna s náhradou mzdy, které se nově poskytuje dle ustanovení článku 16, Přílohy č. 1, PKS ČD, a.s., na rok 2022.

V plánu u jednotlivých zaměstnanců vyznačte konkrétní dny čerpání dovolené (červený čtverec) a dny čerpání dodatkového volna (tyrkysový čtverec). V kalendářním roce 2022 mají zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou nárok na 35 kalendářních dnů (5 týdnů dovolené). Zaměstnanci s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (pracují pondělí až pátek) mají nárok na 25 pracovních dnů (5 týdnů dovolené).

Zaměstnanci, kteří mají nárok na dodatkové volno s náhradou mzdy, s nerovnoměrně rozvrženou dobou naplánují 7 dnů dodatkového volna v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 po naplánování 35 dnů dovolené a zaměstnanci, kteří mají rovnoměrné rozvržení pracovní doby, naplánují 5 dnů dodatkového volna v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 po naplánování 25 dnů dovolené, např. zaměstnanec naplánuje 5 týdnů dovolené v období 1. 1. 2022 až 15. 11. 2022, dodatkové volno smí naplánovat nejdříve na den 16. 11. 2022.

Vyplněný plán dovolených musí být následně předložen k odsouhlasení všem odborovým organizacím působícím v organizační jednotce, a to nejpozději do 28. 2. 2022.

 


Sazby cestovních náhrad u ČD, a.s. od 1.1.2022

V souladu s novelizací vyhlášky MPSV došlo u ČD, a.s. k úpravě sazeb tuzemských cestovních náhrad (stravného), které jsou obsahem Přílohy č. 4 platné PKS.

Pro mobilní zaměstnance (jízdní personál) jsou vyhlášeny následující sazby:

103,- Kč, trvá-li pracovní cesta

5-12 hodin,

158,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

246,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro ostatní zaměstnance jsou vyhlášeny sazby:

99,- Kč, trvá-li pracovní cesta

5-12 hodin,

151,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

237,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.