Školení z obsluhy datových schránek

Z důvodu nové legislativní povinnosti všech právnických osob, začít ke komunikaci se státníV průběhu školení z obsluhy datových schránek správou využívat datovou schránku, uspořádalo v úterý dne 24. ledna 2023 prezidium FVČ školení z obsluhy datových schránek. Školení proběhlo v prostorách vládního salonku pražského hlavního nádraží a bylo primárně určeno předsedům, hospodářům i dalším členům výborů základních organizací FVČ, pro které je používání datové schránky novinkou. Školení vedl lektor JUDr. Miroslav Sobotka.

V úvodu bylo vysvětleno všem přítomným zástupcům ZO FVČ proč a z jakého důvodu je nutno datové schránky používat.

V další části školení byl popsán a prakticky předveden postup při přihlášení do datové schránky a detailně vysvětleno jak první přihlášení do schránky, tak následná další práce se schránkou (příjem a odesílání zpráv, ukládání příloh a podobně). Vysvětleny byly i postupy v případě nestandardní situace, jako je například situace, kdy přihlašovací údaje zástupci ZO FVČ ze strany ministerstva vnitra neobdrží.

Po krátké přestávce se JUDr. Sobotka věnoval jednotlivým dotazům zástupců základních organizací, které se týkaly problematiky datových schránek i problematiky zákoníku práce. Školení bylo ukončeno krátce po 12 hodině.

Z pohledu prezidia FVČ i přítomných zástupců ZO FVČ proběhlo školení na velmi vysoké úrovni a každému z přítomných byly zodpovězeny jeho dotazy k dané problematice. Je pouze na škodu, že nabídku tohoto školení zástupci některých ZO FVČ nevyužili.

Za P-FVČ sepsal Aleš Košťál

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.