Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 8. června 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc květen 2022. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Návrh novelizace Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní dopravu (SPPO), s plánovanou účinností od 1.7.2022. Prezidium podrobně projednalo předložený návrh novelizace a vypracovalo k němu množství podstatných připomínek pro uplatnění v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

Návrh novelizace předpisu SŽ M14 „Předpis pro poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům SŽ“.Prezidium projednalo předložený návrh novelizace předpisu bez připomínek.

Návrh 8. změny IN ČD Cargo PTs1-B-2008 „Pokyny pro zpracování technologické dokumentace“. Prezidium projednalo předložený návrh změny, která je především technického charakteru v reakci na změnu předpisu SŽ D1, bez připomínek.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 • projednání návrhu termínů zasedání Prezidia FVČ ve II. pololetí roku 2022. Prezidium dle předloženého návrhu určilo termíny svých zasedání ve II. pololetí roku 2022. Současně navrhlo a určilo termín podzimního zasedání Rady FVČ.

 • informaci z průběhu jednání vedení SŽ s OC, které proběhlo on-line formou dne 20.5.2022.

 • informaci z průběhu prezentace výsledků zaměstnanecké ankety ČD, a.s. , která proběhla dne 23.5.2022.

 • informaci z průběhu porady s provozními řediteli GŘ ČD a OC dne 23.5.2022.

 • informaci z jednání Představenstva ČD s OC dne 23.5.2022.

 • informaci z jednání místně příslušných odborových organizací působících při GŘ ČD, které proběhlo dne 24.5.2022.

 • informaci o jednání pracovní skupiny k výstrojním součástem a OOPP u ČD dne 31.5.2022.

 • informaci o jednání pracovní skupiny k výstrojním součástem a OOPP u SŽ dne 3.6.2022.

 • stanovisko k zavedení zkoušky SMS-0 u ČD Cargo.

 • informaci k vydanému Opatření ředitele O18 GŘ ČD k ovládání nástupních dveří InterJet.

 • stanovisko k novelizaci přílohy č. 4 předpisu ČD V2.

 • informaci o stavu sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022. Cykloturistická akce Baťův kanál úspěšně proběhla. Ze strany účastníků velmi kladně hodnocena. Na plánovanou podzimní turistickou akci „Šumava“ a kulturní akci „Památky jižních Čech“ již došlo ke schválení a podpisu propozic u všech zaměstnavatelů a akce jsou organizačně zajištěny.  V dohledné době proběhne postupné zveřejnění obou akcí.

   

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 22. června 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.