Pojištění zodpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání – informace

Tak jako každým rokem zajistilo prezidium Federace vlakových čet pro své členy, kteří projevili zájem, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání. Prakticky všichni členové, kterým bylo pojištění hrazeno prostřednictvím ZO FVČ mají toto pojištění uzavřeno. Do dnešního dne však zbývá přibližně 10 % zájemců o pojištění, kteří požadovali pojistné uhradit přes poštovní poukázku, kteří požadovanou částku pojištění neuhradili. Je třeba si uvědomit, že v tomto případě nejsou tito členové k 1. lednu 2021 pojištěni. Pojistná částka se odvíjí od počtu měsíců pojištění v kalendářním roce. Nejbližší možný termín uzavření pojištění je k 1. únoru 2021. Žádám proto všechny zájemce, kteří dosud neuhradili pojistnou částku, aby mně kontovali na emailu: Kostal@fvc.cd.cz . Následně jim bude zaslána informace o nové částce pojistného, kterou bude třeba uhradit (do emailu prosím uveďte jméno a příjmení, základní organizaci FVČ).

Noví zájemci o pojištění musí vyplnit přihlášku pojištění člena FVČ, kterou lze nalézt na webových stránkách Federace vlakových čet v sekci pojištění, kde ji lze vyplnit elektronicky, nebo prostřednictvím předsedy ZO FVČ.

Pojištění zodpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání mohou uzavřít pouze členové Federace vlakových čet, případně členové Federace vozmistrů ČR.

Košťál Aleš

viceprezident FVČ

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.