Optimalizace organizační struktury Českých drah, a.s. od 1. 7. 2021

V pondělí 24. května 2021 proběhlo jednání Představenstva ČD s představiteli odborových centrál, jehož hlavním tématem bylo představení a projednání záměru optimalizace organizační struktury ČD, a.s. s plánovanou účinností od 1. července 2021, který projednalo a schválilo Představenstvo ČD, a.s. na svém zasedání dne 18. května 2021.

Jako hlavní cíl plánované změny je ze strany vedení ČD, a.s. uváděno snížení stupňů řídící struktury a zvýšení konkurenceschopnosti Českých drah na liberalizujícím se dopravním trhu v ČR. S uvedeným cílem se odborové centrály ztotožňují, ale mají určité obavy o jeho dosažení.

Představená změna organizační struktury spočívá ve vzniku 3 klíčových vertikál, kterými jsou Osobní doprava, Servis a Majetek. Pro většinu členů FVČ je klíčová vertikála Osobní dopravy, protože to je oblast jejich hlavní působnosti. Obchod zůstává zachován ve struktuře generálního ředitelství s převodem jednotlivých Regionálních obchodních center (ROC) pod 3 Odbory oblastních center obchodu (západ, střed a východ). Nově se pod odbor osobní dopravy přesouvá odbor provozu a dochází k centralizaci činností v oblasti tvorby a přípravy jízdního řádu z OJ ZAP a O18 GŘ. Ve vertikále Osobní dopravy nově vznikají 3 Oblastní ředitelství osobní dopravy (OŘOD) v členění „OŘOD západ“ (Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj), „OŘOD střed“ (Praha + Středočeský, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj) a „OŘOD východ“ (Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský a kraj Vysočina).  V těchto vzniklých oblastních ředitelstvích by mělo dojít k propojení činností stávajících OJ ZAP a OCP, jejichž nižší celky (RP ZAP a PP) jsou včleněny do struktury jednotlivých OŘOD. Organizační jednotky ZAP a OCP jako samostatné OJ zanikají. V této nulté etapě vzniku jednotlivých OŘOD se dle vyjádření vedení společnosti pro RP ZAP a PP OCP zatím nic moc nemění a provozní zaměstnanci by neměli změnu nijak negativně pocítit. Je však více než pravděpodobné, že očekávaná následující etapa v podobě další organizační změny na úrovni nižších organizačních celků RP ZAP a PP OCP na sebe nenechá dlouho čekat. V této chvíli však zatím žádný oficiální návrh zaměstnavatel nepředložil a vše je spíše v rovině dohadů a spekulací.

Projednávaná změna organizační struktury byla na uvedeném jednání představena bez hlubší analýzy a naprosto chyběla jakákoliv čísla o přímých dopadech do ekonomiky, zaměstnanosti a především vyčíslení plánovaných úspor. Odborové organizace byly pouze ústy předsedy Představenstva ČD Ivana Bednárika ujištěny, že u této organizační změny počítají s téměř nulovými náklady!!! No, ujištění je jedna věc, ale historická zkušenost druhá…. Bohužel, České dráhy si v minulosti prošly již bezpočtem organizačních změn a nulové náklady neměla žádná z nich, proto i v tomto případě jsou odborové organizace na pochybách.

V rámci jednání byla dotazována i problematika Sociálního fondu a jeho případná delimitace. V reakci  Ř-O10 bylo sděleno, že příděl Sociálního fondu letošního roku bude delimitován na nově vzniklé organizační jednotky, ale bez dopadu do „Zásad“ jednotlivých organizačních složek. Rozpracované akce budou zachovány za stávajících podmínek.

Další jednání Představenstva ČD, a.s. s představiteli odborových centrál je k uvedenému tématu plánováno na středu 9. června 2021.

                                                                                                                                                                                                                                                   za FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.