ČD Cargo, a.s. - informace z kolektivního vyjednávání

Dne 29. listopadu 2023 proběhlo další z řady kol kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. Odborové organizace představily zaměstnavateli svůj návrh ke kolektivnímu vyjednávání, který společně dohodly na separátním jednání dne 27. listopadu. Jednalo se o návrhy k procentuálnímu nárůstu tarifních mezd, příplatku pro vybrané profese, KOP, dovolené, osobnímu ohodnocení a mimořádným odměnám. V průběhu jednání došlo k dílčímu posunu a přiblížení stanovisek, ale dohody dosaženo nebylo. Odborové organizace trvají na zachování poskytování Kondičních ozdravných pobytů a dovolené v rozsahu letošního roku.  Ostatní návrhy budou předmětem dalších kol jednání, která byla naplánována na 4. a 8. prosince 2023. O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

Za kolektivní vyjednavače FVČ Ivan Horna

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.