Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo, a.s. zahájeno

Dne 2.9.2022 ve 20:25 hodin obdržely odborové organizace od zaměstnavatele návrh na 2. změnu PKS ČD Cargo, a.s. na období 2022/23. Tímto aktem zaměstnavatel zahájil kolektivní vyjednávání.

Součástí obdrženého návrhu je i návrh změny souvisejicí dotčené interní normy (PERs-26-B-2010) "Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance ČDC" a návrh Dohody o kolektivním vyjednávání.

Obdržený návrh 2. změny PKS obsahuje především návrh na prodloužení platnosti stávající PKS do 31.3.2024, návrhy na "drobné" navýšení tarifních mezd rozdělené do třech termínů od 1.10.2022, 1.1.2023 a 1.1.2024 a další změny v oblasti odměny za čerpání náhradního volna, v oblasti flexibility v rámci JOS, v oblasti mimořádné odměny za překročení hospodářského výsledku a v oblasti ztráty zdravotní způsobilosti.

Federace vlakových čet se bude předmětným návrhem změny PKS ČDC zabývat na zasedání Prezidia FVČ dne 7.9.2022.

Odborové organizace zaujmou k návrhu 2. změny PKS stanovisko na společném jednání dne 12.9.2022, tak aby se mohly zaměstnavateli vyjádřit v požadovaném termínu do 15.9.2022.

O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

Za P-FVČ Robert Benda


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.