Dohoda o výši ceny roční prolongace zaměstnaneckých jízdních výhod ČD

Včera odpoledne (8.11.2022) se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo společné jednání představitelů Ministerstva dopravy, Českých drah, a.s. a představitelů všech odborových centrál působících na české železnici k problematice návrhu Ministerstva dopravy na 17. úpravu tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽ, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy" (dále jen Tarif).

Jednání bylo svoláno Ministerstvem dopravy v reakci na dopis „Společné stanovisko odborových centrál na železnici“ ze dne 24.10.2022, kde odborové centrály vyjádřily své výhrady a požadavky k návrhu na úpravu Tarifu zaměstnaneckých jízdních výhod ČD ze dne 17.10.2022.

Po náročném jednání došlo nakonec k dohodě na valorizačním mechanismu s platností na dobu neurčitou, na podkladě kterého se bude v příštích letech každoročně upravovat výše ceny roční prolongace „režijek“. Valorizační mechanismus je matematický vzorec, který pracuje s hodnotami meziroční inflace a teoretického předpokladu snižování rozsahu možnosti využití režijních jízdních výhod ČD v důsledku postupující liberalizace. Dosažená dohoda je kompromisem, který samozřejmě neřeší všechny požadavky a představy odborových centrál, nicméně, na rozdíl od původního návrhu MD ze 17.10.2022, je pro všechny zúčastněné strany přijatelným řešením.

Pro GVD 2022/2023 vycházejí z dohodnutého vzorce tyto ceny prolongace zaměstnaneckých jízdních výhod:

  • zaměstnanci                     1.397 Kč

  • rodinní příslušníci                1.583 Kč

  • děti a důchodci                        762 Kč

Včerejší jednání řešilo čistě problematiku Tarifu stávajících zaměstnaneckých jízdních výhod ČD a nebylo věnováno problematice potřeby vytvoření celkově nové koncepce zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici, která by měla nalézt a stanovit nové principy tvorby jízdních výhod pro zaměstnance všech osobních dopravců a Správy železnic v podmínkách plně liberalizované železnice. Ve Vládou ČR schválené Koncepci veřejné dopravy na roky 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030 je pro dořešení této problematiky stanoven termín do konce roku 2025.

                                                                                                                                     Za P-FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.